Της Αντριάνας Βασιλά

Ανοίγει ο δρόμος για την άμεση συμμετοχή των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών/φοροτεχνικών στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, μετά την υπογραφή από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, ορίζονται αναλυτικά η ύλη και το πρόγραμμα επιμόρφωσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξετάσεων, ο τρόπος εγγραφής στο μητρώο των πιστοποιημένων επαγγελματιών, καθώς και οι κυρώσεις προς τους τελευταίους.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ την εισήγηση για την κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης που εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

Ο “τιμοκατάλογος”

• Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ), 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.
• Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή για αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.
• Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης: 30 ευρώ.
• Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Αν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.
• Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Αν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 80 ευρώ.
Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και σχέδια αποφάσεων μόνο για τους πρώην φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Ειδικότερα, πάντως, και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Χατζηδάκη, για τη συνταξιοδοτική πράξη εκτός ΕΦΚΑ αρχικά θα κατατίθεται στο Ταμείο μια υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση του φακέλου (του ασφαλισμένου), προκειμένου ο πιστοποιημένος εργατολόγος να εκδώσει την πράξη βεβαίωσης, τη συνταξιοδοτική πράξη ή να εκδώσει μια βεβαίωση οφειλών κ.λπ. Η ανάθεση στους πιστοποιημένους επαγγελματίες γίνεται και με καταχώριση στην ειδική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Όταν στη συνέχεια υποβάλλεται η (οριστική) βεβαίωση ή το σχέδιο που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην παραλαβή της ανάθεσης από τον e-ΕΦΚΑ. Και τότε έρχεται και πάλι ο ΕΦΚΑ να ελέγξει την αντιστοιχία ανάμεσα στη βεβαίωση ή το σχέδιο που υποβλήθηκε και στο αντικείμενο της ανάθεσης. Εδώ έρχεται η Δημόσια Διοίκηση να βεβαιώσει ότι η αρχική ανάθεση με την (τελική) κατάθεση της βεβαίωσης «κουμπώνουν». Έτσι ώστε να πληρωθεί ο εργατολόγος, αλλά και προκειμένου να έχει η συνταξιοδοτική πράξη (του ιδιώτη – μη μονίμου υπαλλήλου – εργατολόγου) μια σφραγίδα και υπογραφή πιστοποιημένου υπαλλήλου. Έστω και εάν αυτή δεν θα αφορά τη συνταξιοδοτική πράξη, αλλά άσχετο αντικείμενο…

Οι απρόθυμοι του ΕΦΚΑ

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί ώστε να ξεπεραστεί η απροθυμία των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ να υπογράψουν μια σύνταξη που δεν υπολόγισαν οι ίδιοι, καθώς είναι υποχρεωτική η «στρογγυλή σφραγίδα» προκειμένου να βγουν τα εντεταλμένα. Για να πληρωθεί δηλαδή η σύνταξη.
Έτσι, με την υπογραφή του υπαλλήλου ότι η αρχική ανάθεση ταυτίζεται με την κατατεθείσα βεβαίωση, μπαίνει και η υπογραφή της Διοίκησης, αν και αυτή δεν αφορά τη σύνταξη, αλλά μόνο την ταύτιση του πεδίου της ανάθεσης έργου και της υποβληθείσης βεβαίωσης, και δίνεται εντολή στο ταμείο του ΕΦΚΑ για την αμοιβή του εργατολόγου.

Την ίδια ώρα η επιμόρφωση των πιστοποιούμενων επαγγελματιών θα παρέχεται από τον e-ΕΦΚΑ χωρίς αντάλλαγμα, ενώ επιτρέπεται η παροχή εκπαίδευσης και από ιδιωτικούς φορείς.

Θα καλύπτει τη σχετική νομοθεσία (θεμελίωση σύνταξης, νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης και χρήση του στην απονομή σύνταξης), τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης, τη διαπίστωση των οφειλών και τον υπολογισμό της σύνταξης.

Ως φορέας πιστοποίησης ορίζεται ο e-ΕΦΚΑ, που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων, της έκδοσης των βαθμολογιών και της τήρησης του σχετικού μητρώου. Πριν από κάθε κύκλο πιστοποίησης, προσδιορίζεται με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ ο ανώτατος αριθμός των επαγγελματιών που μπορούν να συμμετέχουν. Κάθε κύκλος ξεκινάει έπειτα από πρόσκληση του e-ΕΦΚΑ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα, καθώς και στις ιστοσελίδες olomeleia.gr (της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων) και oe-e.gr (του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους στην αντίστοιχη πλατφόρμα, ενώ τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης – που θα διενεργείται κυρίως με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – οι επαγγελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που θα διοργανώνει ο e-ΕΦΚΑ, οι οποίες θα διενεργούνται εξ αποστάσεως και με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών. Η βαθμολόγηση θα γίνεται αυτοματοποιημένα και ο βαθμός θα εξάγεται αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης. Με διαπιστωτική πράξη του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, που θα εκδίδεται πέντε μέρες μετά τη διενέργεια κάθε εξέτασης, οι επιτυχόντες εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που θα τηρείται και θα εποπτεύεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Η ανάθεση στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης συντάξεων που μπορούν να εκδίδουν σύμφωνα με τον ν. 4798/2021 (άρθρο 255) γίνεται με υπεύθυνη δήλωση που απευθύνεται στον e-ΕΦΚΑ ή με καταχώρηση σε ειδική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.
Όταν υποβάλλεται η βεβαίωση ή το σχέδιο που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, σε αυτό περιλαμβάνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην παραλαβή της ανάθεσης από τον e-ΕΦΚΑ. Ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στη βεβαίωση ή το σχέδιο που υποβλήθηκε και στο αντικείμενο της ανάθεσης και καταβάλλει την αντίστοιχη αποζημίωση με ισόποση πίστωση του λογαριασμού που έχει δηλώσει ο επαγγελματίας.

Ποντίκι