Στη Βουλή κατατέθηκε χτες το βράδυ το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025, με κεντρικό ζητούμενο την προσπάθεια διασφάλισης πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου μέσω των κρατικών προϋπολογισμών της επόμενης περιόδου.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, στο πλαίσιο παρουσίασης της οικονομικής πολιτικής στο χτεσινό υπουργικό συμβούλιο, εστίασε μεταξύ άλλων:

– Στην εφαρμογή «συνετής» δημοσιονομικής πολιτικής.

– Στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για την εργοδοσία.

– Στην επέκταση της τραπεζικής χρηματοδότησης.

– Στη διαμόρφωση «πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου», που με τη σειρά του θα έρθει να προσδώσει μεγαλύτερα περιθώρια για παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων της ΕΕ.

Τα βασικά μεγέθη του μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού εμφανίζουν μέσο ρυθμό ανάκαμψης περίπου 3,9% σε ετήσια βάση, αλλά με σταδιακή εξασθένιση από 6,2% το 2022 στην περιοχή του 3,3% το 2025, με βάση και το προβλεπόμενο «εμπροσθοβαρές» χρονοδιάγραμμα εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (3,6% για φέτος, 6,2% το 2022, 4,4% το 2023, 4,1% του ΑΕΠ το 2024 και στο 3,3% του ΑΕΠ το 2025).

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, «η αβεβαιότητα αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας παραμένει ακόμα υψηλή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στις εκτιμήσεις αυτές πηγές τόσο θετικών όσο και αρνητικών αποκλίσεων, ειδικά για το τρέχον έτος». Μάλιστα, το δυσμενές σενάριο βασίζεται στην υπόθεση ότι η οικονομική μεγέθυνση για το 2021 θα είναι χαμηλότερη κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την πρόβλεψη στο σενάριο βάσης, δηλαδή στο 2,6% αντί 3,6%, σε μια εξέλιξη που θα συμπαρέσυρε προς τα κάτω και όλες τις άλλες εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Σε κάθε περίπτωση, ο αντιλαϊκός πήχης ξεκινά με αφετηρία τις ήδη ισχύουσες (από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021) μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών για την εργοδοσία, τις κάθε είδους επιδοτήσεις, τις φοροελαφρύνσεις κ.ο.κ., ενώ τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν λιγότερο σε σχέση με το ονομαστικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ να περιοριστούν σε 44,9% το 2025, έναντι 46,5% το 2019, και οι δαπάνες σε 43,4%το 2025, έναντι 45,3% το 2019.

Τα σπασμένα στις λαϊκές πλάτες

Σε αυτό το πλαίσιο, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων απογειώνεται και σε απόλυτα μεγέθη, από 9,59 δισ. το 2021 σε 12,63 δισ. το 2025, αύξηση περίπου 32%.

Παράλληλα, το σύνολο των κρατικών δαπανών από περίπου 70,1 δισ. το 2021 αναμένεται να συμπιεστεί σε περίπου σε 63,8 δισ. το 2025, ενώ μετά την απόσυρση των έκτακτων μέτρων στήριξης που πάρθηκαν στο πλαίσιο της κρίσης θα αντικατασταθούν από περισσότερο στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης του κεφαλαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωτογενές έλλειμμα από 7,1% του ΑΕΠ φέτος θα προσγειωθεί στο 0,5% το 2022, ενώ το 2023 το έλλειμμα θα μετατραπεί σε πλεόνασμα της τάξης του 2% του ΑΕΠ, για να ενισχυθεί περαιτέρω σε 2,8% το 2024 και σε 3,7% το 2025.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «το σενάριο βάσης απεικονίζει αποκλειστικά τις ήδη θεσμοθετημένες κυβερνητικές αποφάσεις και δεν αντανακλά τις κυβερνητικές πολιτικές που θα νομοθετηθούν στο μέλλον, στη βάση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου που κατά περίπτωση προκύπτει από τον συνδυασμό του ΜΠΔΣ και των νέων στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων, που θα γίνουν γνωστοί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που θα ισχύσουν στην Ευρωζώνη από το 2023 και εντεύθεν». Με αυτόν τον τρόπο «φωτογραφίζονται» και νέες παρεμβάσεις στήριξης του κεφαλαίου, οι οποίες για την ώρα δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων από το 2022 και μετά, τα κρατικά έσοδα θα προέλθουν κυρίως από διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να διεξαχθούν, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, π.χ. Εγνατία, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛΠΕ, Αττική Οδός, μαρίνες, ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Υπόγεια Αποθήκη Νότιας Καβάλας κ.λπ.

Πακτωλός στους επιχειρηματικούς ομίλους

Χαρακτηριστικές είναι οι εκτιμήσεις για την πορεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων.

Για την περίοδο 2022 – 2025, «οι διαθέσιμοι πόροι ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι και ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν οι πολιτικές και νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί» ανέρχονται συνολικά σε 28,25 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, μέσω του ΠΔΕ αναμένεται να δαπανηθούν κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου 14,4 δισ. ευρώ, για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνολικά, δηλαδή, σε ορίζοντα 4ετίας και μόνο από το σκέλος του ΠΔΕ θα αποδοθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους ποσά ύψους 42,65 δισ. ευρώ.

Ημεροδρόμος