Home

ΣΚΑΝΔΑΛΟ! Αποζημιώνουν με 308 εκ. ευρώ τις Fraport και «Ελευθέριος Βενιζέλος» για διαφυγόντα κέρδη λόγω… πανδημίας!

Leave a comment

Το όργιο της στήριξης των μονοπωλίων από την κυβέρνηση, την ώρα που ο λαός ληστεύεται, δεν έχει τέλος!

Η νέα απόφαση της κυβέρνησης, μετά από το μπούκωμα κλινικαρχών, εργολάβων, καναλαρχών είναι η οικονομική στήριξη προς τις ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα αεροδρόμια της χώρας, με τη Fraport να αποζημιώνεται για τις συνέπειες της πανδημίας με τουλάχιστον 177,8 εκατ., μέσω συμψηφισμών με τις υποχρεώσεις της, και την εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» να λαμβάνει σε στήριξη ή σε συμψηφισμό με οφειλές περίπου 130 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή από το υπουργείο Οικονομικών. Οσον αφορά την περίπτωση της Fraport οι αποζημιώσεις βασίζονται σε μελέτη της εταιρείας Deloitte σύμφωνα με την οποία κρίθηκε πως τα κέρδη για την περίοδο της πανδημίας υπολείπονται των προβλεφθέντων κατά 177.864.233 ευρώ με το ελληνικό Δημόσιο να αποδέχεται η εταιρεία να μην καταβάλει την ετήσια αμοιβή παραχώρησης των αεροδρομίων, που στην ουσία της χαρίστηκαν, για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

Μάλιστα, σύμφωνα με την γαλαντόμο προς κεφαλαιοκράτες κυβέρνηση, εάν το έτος 2021 η επιβατική κίνηση στα αεροδρομια υπολείπεται των 30,8 εκατ. επιβατών, γεγονός που θα επιφέρει ανατροπή στις προβλέψεις της εταιρείας στο οικονομικό της μοντέλο σχετικά με τα κέρδη της, τότε, όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές «θα εξετάσουν καλόπιστα» την πιθανότητα νέων αποζημιώσεων.

Οι διατάξεις για τις αποζημιώσεις βασίζονται στη σύμβαση του 2015 με το ΤΑΙΠΕΔ, που υπεγράφη επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, στην λογική όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου να ερμηνεύουν κατά το συμφέρον των πλουτοκρατών τις υπογραφές τους, οι οικονομικές συνέπειες της μειωμένης κίνησης στα αεροδρόμια λόγω της πανδημίας εμπίπτει, όπως υποστηρίζεται στο νομοσχέδιο, στο «γεγονός ευθύνης Δημοσίου». Αυτά σχετικά με την αποικιοκρατική σύμβαση για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει/ερμηνεύει η “κεντροδεξιά” ΝΔ.

Όσον αφορά την εταιρεία που διαχερίζεται το «Ελευθέριος Βενιζέλος»,  από τα συνολικά 130 εκατ. ευρώ, τα 51,57 εκατ. ευρώ θα δοθούν με άμεση επιχορήγηση, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα υπόλοιπα κεφάλαια θα ισχύσει ο συμψηφισμός υποχρεώσεων καταβολής αμοιβής για τη χορήγηση δικαιωμάτων για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, υποστηρίζεται ότι οι προκλητικές αποζημιώσεις δίνονται καθώς «πρόκειται για καίριες υποδομές της χώρας, των οποίων η εύρυθμη λειτουργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή διαβίωση στις περιοχές που εξυπηρετούν, και επειδή οι συγκεκριμένες υποδομές υπέστησαν ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και τους συνακόλουθους, αναγκαίους, περιορισμούς στις μετακινήσεις»

Αναλυτικά οι ενισχύσεις, όπως αναφέρονται στην έκθεση του συνοδεύει το νομοσχέδιο:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη έως του ποσού των 51,6 εκ. ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2021, λόγω της καταβολής ισόποσης άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση, άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ζημίας, που υπέστη κατά το έτος 2020. (άρθρο δεύτερο)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Απώλεια εσόδων:

α. Ύψους 177,9 εκ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης ετών 2019, 2020 και 2021 και της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης (που μεταφέρεται για το έτος 2022 και μετά), με την αποζημίωση της εταιρείας «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «FRAPORT
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής Παραχωρησιούχος) για το έτος 2020, λόγω των σε βάρος του οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα που έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

β. Έως του ποσού των 78,4 εκ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό υποχρεώσεων (αμοιβή για την χορήγηση δικαιωμάτων) της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η εν λόγω απώλεια ανέρχεται έως του ποσού των 48,4 εκ. ευρώ περίπου για το έτος 2020, έως του ποσού των 15 εκ. ευρώ για το έτος 2021 και έως του ποσού
των 15 εκ. ευρώ το έτος 2022.

γ. Από τη συνομολόγηση της συμφωνίας αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου, ως απαλλασσόμενης από την καταβολή τελών χαρτοσήμου αλλά και από οποιοδήποτε τέλος και φόρο.

3. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την περίπτωση μη καταβολής και συμψηφισμού της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης και για έτος 2022 καθώς και της μεταφοράς καταβολής της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης για το έτος 2023 και μετά.

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη ή απώλεια εσόδων από την περίπτωση συνομολόγησης νέας αποζημίωσης υπέρ του Παραχωρησιούχου για την οικονομική χρήση 2021.

Η ανωτέρω δαπάνη ή απώλεια εσόδων θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ή θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων αυτού, κατά περίπτωση.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Η εν λόγω απώλεια δεν δύναται να προσδιοριστεί και εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (ύψος τυχόν βεβαιωμένων χρεών της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία).
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

ημεροδρόμος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: