Κατά 109.726 αυξήθηκαν οι άνεργοι στην χώρα μας μέσα σε ένα μήνα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ για τον Νοέμβρη του 2020. Έτσι συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβρη ανήλθαν σε 1.153.434.

Συγκεκριμένα οι άνεργοι το Νοέμβρη του 2020 αυξήθηκαν κατά 109.726 ή κατά +10,51%, σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2020 που ήταν 1.043.709.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβρη 2020, ανήλθε σε 1.104.417 άτομα. Ενώ το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβρη 2020, ανήλθε σε 49.017 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβρη 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 150.862 άτομα. Δηλαδή το επίδομα ανεργίας λαμβάνει μόλις σχεδόν 1 στους 8 ανέργους.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.043.709 1.153.434 109.725 10,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 166.035 150.862 -15.173 -9,14%

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2019

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.083.943 1.153.434 69.491 6,41%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 154.233 150.862 -3.371 -2,19%

Ημεροδρόμος