Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου

Ένα προσχέδιο προϋπο­λογισμού που τα νού­μερα για την οικονομία μπορεί να βρίσκονται εντελώς «στον αέρα» όχι όμως και η κατεύθυνσή του, παρου­σίασε στα μέσα της εβδομάδας το υπουργείο Οικονομικών, προδιαθέτοντας για τις κατευ­θύνσεις του προϋπολογισμού για το 2021.

Το προσχέδιο προ­βλέπει πορεία για την οικονομία τύπου «V», δηλαδή ύφεση που θα φτάσει το 8,2% για το 2020 και ανάπτυξη 7,5% στο «καλό» σενάριο, το οποίο βρίσκεται πε­ρισσότερο στη… φαντασία των κυβερνώντων. Το δυσμενές σε­νάριο μιλά για ανάπτυξη 4,5% κι αυτό με την προϋπόθεση ότι θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα 5,5 δισ. ευρώ από το ταμείο ανάπτυξης της ΕΕ. Ουσιαστι­κά, η πραγματική ανάγνωση του προσχεδίου δείχνει μία «μνημονιακού επιπέδου» ύφε­ση που βάζει τις βάσεις για να διατηρηθεί πολλά έτη, ιδίως αν συνδυάσει κανείς αυτά τα νούμερα με το επίπεδο του δημοσί­ου χρέους (216%) και το επίπεδο των πρωτογενών ελλειμμάτων (1% για το 2020, έναντι στόχου 3,5% πλεονάσματος). Μάλιστα στην έκθεση δίνονται δύο προ­βλέψεις για τους δείκτες ανερ­γίας ένας «σε εθνικολογιστική βάση» (μετάφραση: «μαγειρε­μένος») που φτάνει το 17,3% και ένας με βάση τις προβλέψεις του εργατικού δυναμικού που είναι 18,6%.

Παρ’ όλα αυτά, στο ίδιο προ­σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπονται αυξημένες δαπάνες για εξοπλισμούς. Οι δαπάνες θα τετραπλασιαστούν και από 515.000.000 ευρώ θα φτάσουν στα 2.500.000.000 ευρώ! Την ίδια στιγμή προβλέπονται περιορισμοί δαπανών για όλους τους υπόλοιπους τομείς κοινωνικής πολιτικής, ενώ στα 4,5 δισ. φθάνει το ύψος των ενισχύ­σεων με αφορμή την πανδημία, ενισχύσεις που κυρίως κατευθύνθηκαν στις επιχειρήσεις.

Το ότι το προσχέδιο βρίσκε­ται «στον αέρα» παραδέχθηκε και ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Μιλώ­ντας την Τρίτη στη Βουλή είπε πως «είναι δεδομένο ότι το προ­σχέδιο υπόκειται σε υψηλό βαθ­μό αβεβαιότητας λόγω της παν­δημίας. Αυτό το κατανοούν και το αποδέχονται οι πάντες. Έχο­ντας πλήρη συνείδηση της δύ­σκολης αυτής κατάστασης, το υπουργείο Οικονομικών κάνει αναφορά σε τρία σενάρια στο προσχέδιο. Ναι, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε ως βάση το αισιόδοξο σενάριο και για λό­γους ψυχολογίας της αγοράς, αλλά κυρίως γιατί έχουμε βάσι­μες ενδείξεις ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί». Πάντως διευκρί­νισε πως «έχουμε και δυσμενές σενάριο για μείον τρεις μονάδες σε σχέση με το 7,5% οικονομική μεγέθυνση, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Όμως το σημαντικότερο στοιχείο είναι η πολιτική λογική που καλείται να εξυπηρετήσει το προσχέδιο, όπως και ο ίδιος ο τακτικός προϋπολογισμός. Ο Χ. Σταϊκούρας δήλωσε πως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «επιβεβαιώθηκε η πρόοδος, παρά τη δυσμενή συγκυρία, στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών με θε­τική επίδραση στο επενδυτικό περιβάλλον και το οικονομικό κλίμα. Η κυβέρνηση με το οι­κονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν εταίροι και αγορές, προχωρά». Οι διαρθρωτικές αλλαγές στις οποίες αναφέρε­ται η επιτροπή δεν είναι άλλες από τα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί για την ενίσχυση των επενδύσεων, όπως για παράδειγμα το νέο πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές άδειες όπου ο περιβαλλοντικός ελεγκτής προσλαμβάνεται από την ίδια την εταιρεία, οι αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο αλλά και τον εργασιακό νομοσχέδιο που η κυβέρνηση θα καταθέσει μέσα στον Οκτώβριο.

πριν