Τον Ιούνιο του 2020, ένας μήνας που χαρακτηρίζεται από κάποια χαλάρωση των μέτρων περιορισμού του COVID-19 σε πολλά κράτη μέλη,η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 9,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το Μάιο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσειςτης Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιούνιο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 12,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,6% στην ΕΕ.

Μηνιαία σύγκριση ανά κύριο βιομηχανικό κλάδο και ανά κράτος μέλος

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 20,2%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 14,2%, ενδιάμεσα αγαθά κατά 6,7%, μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 4,8% και ενέργεια κατά 2,6%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 20,2%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 14,2%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 6,5%, μη ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά κατά 5,6% και ενέργεια κατά 1,7%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβακία (+21,7%), την Ουγγαρία (+ 17,1%) και τη Ρουμανία (+ 16,3%).

Παρατηρήθηκαν μειώσεις στο Βέλγιο (-1,4%) και στη Φινλανδία (-0,8%).

Ετήσια σύγκριση ανά κύριο βιομηχανικό κλάδο και ανά κράτος μέλος

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 15,9%, ενδιάμεση αγαθά κατά 13,1%, ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά κατά 8,9%, ενέργεια κατά 7,6% και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 7,5%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 16,4%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 11,9%, η ενέργεια κατά 9,1%, ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά κατά 7,5% και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 6,0%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Πορτογαλία (-14,8%), τη Γερμανία και την Ισπανία (και οι δύο -14,1%) και την Ιταλία (-13,7%). Παρατηρήθηκε αύξηση στην Ιρλανδία (+ 4,5%).

Εύφορη Πεδιάδα