Τον Μάιο του 2020, όταν τα κράτη μέλη άρχισαν να χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού του COVID-19, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 12,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat. γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Απρίλιο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 18,2% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Τον Μάιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 20,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 20,5% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε προχτές η Γιούροστατ, η υποχώρηση στη γερμανική οικονομία έφτασε σε 23,1%, στη γαλλική σε 24%, στην ιταλική σε 20,3% κ.ά. ενώ στην ελληνική σε 7,9%.

Να σημειωθεί ότι η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωζώνη είχε ξεκινήσει πολύ πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων, τα οποία με τη σειρά τους επιτάχυναν τους ρυθμούς κατρακύλας.

Μηνιαία σύγκριση ανά κύριο βιομηχανικό όμιλο και ανά κράτος μέλος

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 54,2%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 25,4%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 10,0%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 2,8% και η ενέργεια κατά 2,3%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 47,7%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 24,8%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 8,7%, η ενέργεια κατά 2,5% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,8%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία (+ 42,1%), τη Γαλλία (+ 20,0%) και τη Σλοβακία (+ 19,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-9,8%), την Κροατία (-3,5%) και τη Φινλανδία (-1,3%).

Ετήσια σύγκριση ανά κύριο βιομηχανικό όμιλο και ανά κράτος μέλος

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 28,4%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 24,0%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 19,7%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 14,4% και η ενέργεια κατά 10,3%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 29,5%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 23,2%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 18,5%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 13,4% και η ενέργεια κατά 10,6%.

Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στη Σλοβακία (-33,5%), την Ουγγαρία (-27,6%) και τη Ρουμανία (-27,4%).

Εύφορη Πεδιάδα