Η δημοτική αρχή Χερσονήσου έφερε στο δημοτικό συμβούλιο θέμα για την πρόσληψη 8 υδρονομέων άρδευσης, με συμβάσεις διάρκειας 5 μηνών.  Μέχρι εδώ ακούγονται όλα κανονικά. Τι ζητά, όμως, ο δήμος για να προσλάβει υδρονομείς άρδευσης; Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων!

Όπως δείχνει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του candiadoc.gr, στη σελίδα 3 της απόφασης 56/2020 (προς το τέλος της) αναφέρεται ότι δεν μπορούν να προσληφθούν:

«β/ Οι εμφορούμενοι υπό ανατρεπτικών ιδεών κατά τον διά του ψηφίσματος ΜΘ’ του έτους 1948 κυρωθέντα υπ’ άριθ. 516 Α. Νόμον, εάν πρόκειται περί  υδρονομέως, ούτινος η διάρκεια της υπηρεσίας υπερβαίνει τους πέντε μήνας καθ’ έκαστον έτος, η περί επόπτου υδρονομέων.»

Δείτε το απόσπασμα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου (από 15:59:50 μέχρι 16:08:30)

Ημεροδρόμος