Αρνητική προοπτική προσλήψεων - Μεγαλύτερο το πλήγμα σε τουρισμό, κατασκευές και λιανικό εμπόριο - Media

Οι εργοδότες στην Ελλάδα είναι επιφυλακτικοί σε σχέδια προσλήψεων για το τρίτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group. Ειδικότερα μόνο το 15% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 17% προβλέπει μείωση και το 64% δεν προβλέπει κάποια αλλαγή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μετά την εποχική προσαρμογή των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε -7%.

Οι προοπτικές προσλήψεων είναι οι πιο αδύναμες που έχουν καταγραφεί εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια και εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 31 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως στην έρευνα για το τρίτο τρίμηνο προστέθηκαν δύο ερωτήσεις σχετικά με την Covid-19: «Πόση από την κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα του οργανισμού σας έχει σταματήσει / τεθεί σε αναστολή από το ξέσπασμα της Covid-19;» και «Πότε πιστεύετε πως η εταιρεία σας θα επιστρέψει στα προ της Covid-19 επίπεδα προσλήψεων;».

Το 65% των εργοδοτών αναφέρει πως η επιχειρηματική τους δραστηριότητα επηρεάστηκε από την Covid-19 και το 79% προβλέπει πως οι προθέσεις προσλήψεων θα επιστρέψουν στα προ της Covid-19 επίπεδα εντός των επόμενων δώδεκα μηνών.

Το 45% των εργοδοτών της πρωτογενούς παραγωγής (Βιομηχανία Εξόρυξης, Γεωργία, Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση) δείχνει πιο αισιόδοξο, καθώς πιστεύει ότι θα επιστρέψει στα προ της Covid-19 επίπεδα προσλήψεων εντός των τριών επόμενων μηνών.

Όπως δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων σύμβουλος της Manpower Group Ελλάδος:
«Οι επιπτώσεις της Covid-19 έχουν ήδη ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο η οικονομία έδειξε σημάδια ανάκαμψης – ύστερα από παρατεταμένη περίοδο κρίσης –, δυστυχώς η Covid-19 ανέστρεψε αυτή την κατάσταση.

Σύμφωνα με την έρευνά μας, το μεγαλύτερο πλήγμα στις προθέσεις προσλήψεων προκύπτει στους τομείς του τουρισμού, των κατασκευών και του λιανικού εμπορίου, όπου οι προοπτικές είναι οι πιο αδύναμες που έχουν αναφερθεί εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.  Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, η Manpower Group Ελλάδος ανταποκρίθηκε και προέβη σε μια δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, με την προσφορά δωρεάν ψηφιακών σεμιναρίων επαγγελματικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων του κλάδου που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα.

Επίσης, είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι οι εργοδότες δείχνουν επιφυλακτικοί αναφορικά με τα σχέδια προσλήψεων, δεδομένου ότι αυτή την περίοδο επικεντρώνονται στην ασφαλή επιστροφή των ανθρώπων στην εργασία, καθώς και στην υποστήριξη των εργαζομένων με διαδικασίες και πρωτόκολλα υγιεινής».

Οι προβλέψεις ανά τομέα

Οι προοπτικές προσλήψεων για τέσσερις από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι οι πιο αδύναμες που έχουν καταγραφεί από την περίοδο 2012-2013 – αυτές είναι στον τομέα των Κατασκευών, της Βιομηχανίας / Παραγωγής, του Τουρισμού και του Εμπορίου (χονδρική και λιανική).

Μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν προβλέπουν οι εργοδότες σε έξι από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο.

● Στον τομέα των Κατασκευών αναμένεται να εκδηλωθεί ο πιο αδύναμος ρυθμός προσλήψεων, καθώς οι εργοδότες καταγράφουν απαισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξεως του -16%.

● Δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων αναφέρονται επίσης στον τομέα της Βιομηχανίας / Παραγωγής και στον τομέα του Τουρισμού, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του -14% και -13% αντίστοιχα.

● Υποτονική αγορά εργασίας αναμένεται σε δύο τομείς, με προοπτικές της τάξης του -6%, τους τομείς Λοιπές Υπηρεσίες (δημόσιος τομέας, κοινωνικές υπηρεσίες, μεταφορές και επικοινωνίες) και Εμπορίου (χονδρική και λιανική), ενώ οι προοπτικές για τον τομέα Χρηματοοικονομικών και Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις ανέρχονται σε -2%.

● Ωστόσο οι εργοδότες του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής (Βιομηχανία Εξόρυξης, Γεωργία, Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση) αναμένουν εύλογο κλίμα προσλήψεων με προοπτικές της τάξεως του +10%.

Μείον στο τρίμηνο

Οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται και στους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η τάση αυτή είναι ισχυρή τόσο στον τομέα της Βιομηχανίας / Παραγωγής όσο και στον τομέα των Κατασκευών, κατά 39 και 35 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, ενώ οι προοπτικές του τομέα Χρηματοοικονομικών και Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 33 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων μειώνονται κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (χονδρική και λιανική) και κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Λοιπές Υπηρεσίες (δημόσιος τομέας, κοινωνικές υπηρεσίες, μεταφορές και επικοινωνίες).

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, η πρόθεση προσλήψεων αποδυναμώνεται και στους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη τη μείωση κατά 43 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών.

Σημαντικές μειώσεις της τάξης των 32 και 30 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται στον τομέα του Τουρισμού και στον τομέα της Βιομηχανίας / Παραγωγής αντίστοιχα, ενώ οι εργοδότες στον τομέα του Εμπορίου (χονδρική και λιανική) αναφέρουν μείωση ύψους 27 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών όσο και στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Ποιοι προτείνουν μειώσεις

Οι εργοδότες σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού αναμένουν μείωση του αριθμού απασχολουμένων το προσεχές τρίμηνο.

Τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων αναμένουν οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρουν συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του -16%. Παράλληλα, οι προοπτικές στις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις ανέρχονται σε -8% και -6% αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες των πολύ μικρών επιχειρήσεων αναμένουν σχετικά σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +1%.

Οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μεταξύ άλλων εμφανίζοντας σημαντικές μειώσεις της τάξης των 42 ποσοστιαίων μονάδων στις μεγάλες επιχειρήσεις και των 41 ποσοστιαίων μονάδων στις μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι προοπτικές για τους εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων μειώνονται κατά 33 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση 13 ποσοστιαίων μονάδων.
Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντική μείωση της τάξης των 44 ποσοστιαίων μονάδων.

Παράλληλα, οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 38 και 26 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες στις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η δραστηριότητα προσλήψεων συρρικνώνεται κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Ποντίκι