Ως «πειστήρια» για την ανάγκη του πακτωλού χρημάτων και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων προκειμένου να σταθούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό τα μονοπώλια της ΕΕ, παρουσιάζονται τα στοιχεία που δημοσίευσε χτες η Γιούροστατ

και αποτυπώνουν μέρος των ανακατατάξεων στο ιμπεριαλιστικό σύστημα και τη μεγάλη υποχώρηση της ΕΕ. Η στατιστική πάντα χρησιμοποιούνταν και για πραγματικές αποτυπώσεις της πραγματικότητας και ως θεραπαινίδα της πολιτικής και των σχετικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με αυτά, το ΑΕΠ της ΕΕ το 2018 υποχώρησε στο 18,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ έναντι μεριδίου 25,6% που κατείχε 10 χρόνια νωρίτερα (το 2008), χωρίς ωστόσο για το 2018 να συνυπολογίζεται η συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου (3,3%).

Το μερίδιο της Κίνας από 7,2% το 2008 διογκώθηκε σε 15,9% το 2018, παίρνοντας κεφάλι από την Ιαπωνία (7,9% το 2008 και 5,8% το 2018), ενώ στην πρώτη θέση εμφανίζονται οι ΗΠΑ με μερίδιο 24,0% (χωρίς να προσδιορίζεται το αντίστοιχο ποσοστό πριν από 10 χρόνια).

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι εκφρασμένα σε τρέχουσες τιμές σε όρους ευρώ, ενώ βέβαια αντανακλούν και τις εκάστοτε συναλλαγματικές ισοτιμίες με τα άλλα νομίσματα.

Εάν μετρηθούν με όρους πραγματικής ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης τότε η κατάσταση αλλάζει σημαντικά φέρνοντας την Κίνα πρώτη με διαφορά από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Βέβαια αυτό ισχύει εδώ και χρόνια και ας μην το λένε.

 

Εύφορη Πεδιάδα