Σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων προχώρησαν οι επιχειρήσεις τον Απρίλιο φανερώνοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για την απαγόρευση των απολύσεων, έμειναν …«επί χάρτου».

Για τους εργαζόμενους ήταν ο χειρότερος Απρίλιος εδώ και 20 χρόνια καθώς σημειώθηκε αύξηση των ανέργων κατά 53.367 (ποσοστό 4,72%)!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Απρίλιο ήταν 1.185.013, από 1.131.646 τον Μάρτιο, ενώ με βάση το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσα στις 20 πρώτες ημέρες του Μαρτίου σημειώθηκαν άλλες 41.903.

Με άλλα λόγια μέσα στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου σημειώθηκαν πάνω από 95.000 απολύσεις, ενώ οι προσλήψεις σημείωσαν αρνητικό ρεκόρ.

Αν συγκρίνει κανείς τα φετινά στοιχεία με εκείνα του περσινού Απριλίου, αντιλαμβάνεται πως τον Απρίλιο του 2020 σημειώθηκαν 211.526 περισσότερες απολύσεις (αύξηση κατά 21,73%) σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, ενώ οι επιδοτούμενοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 35% (κατά 49.980 άτομα).

Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ:

  • Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Απρίλιο 2020, ανήλθε σε 1.124.486 άτομα. Από αυτά 531.464 (ποσοστό 47,26%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 593.022 (ποσοστό 52,74%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 422.095 (ποσοστό 37,54%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 702.391  (ποσοστό 62,46%).
  • Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Απρίλιο 2020, ανήλθε σε 60.527 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 19.859 (ποσοστό 32,81%) και οι γυναίκες σε 40.668 (ποσοστό 67,19%).
  • Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1], για τον μήνα Απρίλιο 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 192.411 άτομα, από τα οποία οι 88.545  (ποσοστό 46,02%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 103.866 (ποσοστό 53,98%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 80.994 (ποσοστό 42,09%)  και οι γυναίκες σε 111.417  (ποσοστό 57,91%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 65.381 (ποσοστό 33,98%) είναι κοινοί, 2.190 (ποσοστό 1,14%) είναι οικοδόμοι, 103.866 (ποσοστό 53,98%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 20.339 (ποσοστό 10,57%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 389 (ποσοστό 0,20%) είναι εκπαιδευτικοί, και 246 (ποσοστό 0,13%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.131.646 1.185.013 53.367 4,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 184.252 192.411 8.159 4,43%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ2019 ΑΠΡΙΛΙΟΣ2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 973.487 1.185.013 211.526 21,73%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 142.431 192.411 49.980 35,09%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 422.095 37,54% 19.859 32,81% 80.994 42,09%
Γυναίκες 702.391 62,46% 40.668 67,19% 111.417 57,91%
Σύνολο  1.124.486 100,00% 60.527 100,00% 192.411 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.282 0,65% 147 0,24% 449 0,23%
20-24  ετών 66.137 5,88% 2.070 3,42% 10.411 5,41%
25-29 ετών 118.782 10,56% 3.056 5,05% 22.181 11,53%
30-44  ετών 412.516 36,68% 15.799 26,10% 79.430 41,28%
45-54 ετών 274.697 24,43% 14.234 23,52% 50.747 26,37%
55-64 ετών 202.681 18,02% 17.672 29,20% 26.886 13,97%
65 ετών και άνω 42.391 3,77% 7.549 12,47% 2.307 1,20%
Σύνολο  1.124.486 100,00% 60.527 100,00% 192.411 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

96.508 8,58% 10.361 17,12% 10.096 5,25%
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου) 332.955 29,61% 23.550 38,91% 62.609 32,54%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 522.102 46,43% 21.461 35,46% 94.909 49,33%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 172.921 15,38% 5.155 8,52% 24.797 12,89%
Σύνολο  1.124.486 100,00% 60.527 100,00% 192.411 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι 970.939 86,35% 51.297 84,75% 150.580 78,26%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.099 2,59% 1.515 2,50% 10.756 5,59%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 124.448 11,07% 7.715 12,75% 31.075 16,15%
Σύνολο  1.124.486 100,00% 60.527 100,00% 192.411 100,00%

Ημεροδρόμος