Του Γεράσιμου Χολέβα

Το «Big Brother» της εκπαίδευσης μέσα από αποσπάσματα της αντιπαιδαγωγικής απόφασης του υπουργείου Παιδείας

Οι «άριστοι» της κυβερνήσεως κάνουν πως αδυνατούν να τα καταλάβουν ότι «οι τάξεις είναι ζωντανοί οργανισμοί και αποτελούνται από ζωντανούς ανθρώπους».

Προσπαθούν να κατηγορήσουν τους εκπαιδευτικούς για αναχρονισμό αλλά και τεμπελιά επειδή λένε ΟΧΙ στις κάμερες στη σχολική τάξη

Την ίδια στιγμή οι γονείς αντιδρούν με δηλώσεις άρνησης βιντεοσκόπησης.

Για το «άδειασμα»  από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων οι «άριστοι» σφυρίζουν αδιάφορα.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τις κάμερες στα σχολεία, με όρους τηλεσκηνοθεσίας ριάλιτι, δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Με εκτενή αποσπάσματα (στο τέλος του κειμένου ολόκληρη η απόφαση) παρουσιάζουμε το «Big Brother» της εκπαίδευσης. Να γνωρίζουμε όλοι το «όραμα» τους. Με λεπτομέρειες. Για να καταργηθεί στην πράξη.

Τα τεχνικά μέσα, οι ιδιωτικές πλατφόρμες και τα κινητά εκπαιδευτικών – μαθητών

Η υλοποίηση προβλέπεται

«μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές/τριές τους.

Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση των μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους».

Μάλιστα, «επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή» (επιβαρύνεται τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς τις διατάξεις για προσωπικά δεδομένα κ.α).

Ήχος, εικόνα και… πάμε – Οι ψηφιακές αποβολές 

Από την περιγραφή και μόνο μπορεί να αντιληφθεί κανείς τη μετατροπή του μαθήματος σε μικρό επιβεβλημένο σόου, που καμία σχέση δεν έχει με την εκπαίδευση:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής/τρια έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του ήχου ή/και της εικόνας τους

Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση) από μαθητή/τρια, ή /και αποβολής του από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου συμμετοχή του μαθητή/τρια στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του μαθητή/τριας εκ νέου».

Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο τηλεσκηνοθέτη θα «παίζει» το μάθημα  

Το υπουργείο Παιδείας, σε όλο αυτό το αντιπαιδαγωγικό σχέδιο προσπαθεί να εμφανιστεί και σαν προστάτης των μαθητών, όσον αφορά την εικόνα τους. Παρακάτω θα δούμε πόσο ισχύει αυτό επί της ουσίας, αφού τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και γονιών θα γίνονται αντικείμενο… επεξεργασίας. Πάντως, σίγουρα ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε έναν τηλε-σκηνοθέτη που παράλληλα θα πρέπει να «παίζει» μπροστά στην κάμερα:

Όπως περιγράφεται

«η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος.  Η ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών/τριών.

Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.

β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας».

Οι υπεύθυνοι «επεξεργασίας των δεδομένων» 

Οι υπεύθυνοι «επεξεργασίας των δεδομένων» περιγράφονται στην απόφαση. Αξιοσημείωτο είναι πως στα ιδιωτικά σχολεία υπεύθυνος είναι αυτός στον οποίο «έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής». Με λίγα λόγια το υλικό θα το επεξεργάζεται (παρακάτω οι όροι) το κράτος (το υπουργείο Παιδείας με την ιδιωτική εταιρεία της πλατφόρμας) και, επί της ουσίας, ιδιωτικές εταιρείες μόνες τους.

Συγκεκριμένα:

«Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι:

α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και

β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής.  Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ». 

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων 

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των γονιών, παρά τις ασφαλιστικές δικλείδες που επιδιώκει να εμφανίσει το υπουργείο Παιδείας (νομοθεσία για προσωπικά δεδομένα, διαγραφή τους στη συνέχεια κ.α), θα είναι «αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους».

Στην απόφαση περιγράφονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:

α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19. Εν συνεχεία, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους.

β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων, συγκεκριμένα η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Επιπλέον, οι μαθητές/τριες κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία αυτά θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους».

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους, όταν μάλιστα είναι ιδιωτικές εταιρείες, δεν μπορεί να διασφαλιστεί απολύτως, εάν λάβει κανείς υπόψη του μόνο και μόνο της στοιχειώδης γνώσεις που μπορεί να έχει για το ηλεκτρονικό φακέλωμα στο διαδίκτυο.

Οι ασφαλιστικές δικλείδες μη εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων («απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες») φαίνονται περισσότερο σαν διακηρύξεις από μια σοβαρή εξασφάλιση των δικαιωμάτων εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών.

Αξιοσημείωτο είναι, άλλωστε, πως στην απόφαση σημειώνεται πως «τα μεταδεδομένα που τυχόν παράγονται (χρόνος και διάρκεια μαθήματος, αριθμός συμμετεχόντων) από την ανωτέρω επεξεργασία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς». Ερώτημα κι εδώ τι σημαίνει στατιστικοί και ερευνητικοί σκοποί όταν θα υπάρχει μια τεράστια λίστα δεδομένων.

«Υπό προϋποθέσεις» και «εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό»

Και μια τελευταία… περίεργη λεπτομέρεια:

«Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους εκπαιδευτικούς, ονοματεπώνυμο για τους μαθητές/τριες), έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν.

Επιπλέον, μπορούν να ικανοποιηθούν το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα δεδομένα πρόσβασης και υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από το ελληνικό δημόσιο/ τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Με λίγα λόγια τα… «υποκείμενα» ταυτοποιούνται κι έχουν το δικαίωμα «υπό προϋποθέσεις» και «εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό» να εναντιωθούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους από το κράτος και τον όποιο ιδιωτικό φορέα.

Ημεροδρόμος