Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου

Κατευθύνσεις για εργασία – λάστιχο, εταιρική κουλτούρα συνυπευθυνότητας, μείωση κόστους και διασφάλιση της παραγωγής δίνει ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε για τα μέλη του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών.

Αναλυτικό οδηγό, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες στα εργοστάσια, προκειμένου οι εργαζόμενοι να ενσωματωθούν με τον καλύτερο τρόπο στις …ανάγκες της παραγωγής έστειλε στα μέλη του ο ΣΕΒ.

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό σημείωμα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, αν και στην διανομή των κερδών της επιχείρησης τα συμφέροντα των βιομηχάνων και των εργαζομένων είναι …χωριστά,  τώρα στην κρίση της πανδημίας τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι, λοιπόν, ο ΣΕΒ καλεί τα μέλη του να κάνουν

«ενημέρωση των εργαζομένων για τις ενέργειες της επιχείρηση.Είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό από όλους ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι έχουν αμοιβαία συμφέροντα και στην κρίση αυτή λειτουργούν ΜΑΖΙ».

Φυσικά πέρα και πάνω από όλα το βασικό κριτήριο παραμένει η λειτουργία της επιχείρησης μια και επισημαίνεται πως «όπου μπορούμε μειώνουμε την παρουσία εργαζομένων μέσω τηλεργασίας». Πράγμα πολύ λογικό αφού όπως επισημαίνεται στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα «εκτός από την υγεία των εργαζομένων, ο στόχος της διασφάλισης της οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός για την προσφορά των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών». Εδώ ο ΣΕΒ επικαλείται τους «πολίτες» που έχουν ανάγκη τα προϊόντα όμως σημειώνει και την ανάγκη «για τη διατήρηση του παραγωγικού ιστού την επόμενη μέρα».

Ο ΣΕΒ προτρέπει τα μέλη του να ανασχεδιάσουν την διαδικασία παραγωγής αφού επισημαίνει πως «ο σχεδιασμός στις επιχειρήσεις, ανάλογα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε μια, πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα άμεσης αντίδρασης, πρωτοβουλίες διοικητικής αναδιοργάνωσης, αλλά και επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων για κάθε ενδεχόμενο». Επίσης όμως προτρέπει στην «δημιουργία εσωτερικού κλίματος ασφάλειας, ηρεμίας, και κουλτούρας αλληλεγγύης και υπευθυνότητας είναι κρίσιμη διάσταση που μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Φυσικά οι κατευθύνσεις του ΣΕΒ στοχεύουν και στην μείωση του κόστους γι αυτό συμβουλεύει τα μέλη του: «Καθώς η εγκατάσταση νέων υποδομών τηλεπικοινωνίας μπορεί να είναι χρονοβόρα, εξαντλούμε τις υφιστάμενες δυνατότητες και τις υπάρχουσες εφαρμογές. Το κόστος των σχετικών εφαρμογών είναι πολύ χαμηλό, ή και δωρεάν». Επίσης συστήνεται να κάνουν τους εργαζόμενους …λάστιχο με κατευθύνσεις του είδους: «Οργανωτική προσαρμογή με ευελιξία, οργάνωση της εργασίας, εσωτερική ανακατανομή ρόλων, εργαζομένων, συνδυασμοί (πχ. multitasking)».

Σε δύο μάλιστα σημεία του κειμένου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κατ’ ανάγκη στα εργοστάσια γιατρός εργασίας. Μια και όπως αναφέρεται «απευθυνόμαστε στον Ιατρό Εργασίας (αν υπάρχει) ή στον Τεχνικό Ασφαλείας, καθώς και στο ΕΛΙΝΥΑΕ, για κατευθυντήριες οδηγίες και συμβουλές».

Τέλος ξεκαθαρίζεται πως οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να βρεθούν σε επαφή με τα σωματεία τους αφού ο ΣΕΒ προτείνει: «Ελαχιστοποιούμε τους εξωτερικούς επισκέπτες πλην των απολύτως απαραίτητων (π.χ. τροφοδοσία) και διασφαλίζουμε πως κανείς που δεν έχει εργασία δεν εισέρχεται στο χώρο»!

***

Ημεροδρόμος