Του Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου

Πολύ μελάνι »χύθηκε» για το ακροδεξιό λεξιλόγιο του Αντώνη Σαμαρά με τις αναφορές του περί «λαθρομεταναστών». Ανακοινώσεις εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ που …«καυτηρίαζαν» τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού. Ακόμα και η  Ντόρα Μπακογιάννη άφησε …αιχμές κατά του Αν. Σαμαρά υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί διαφορετικό «λεξιλόγιο» από τον Κ. Μητσοτάκη.

Σε ποια γλώσσα όμως μιλάει ο κ. Σαμαράς; Η ακροδεξιά ρητορική του είναι μόνο δική του; Οι ακροδεξιοί και οι φασιστές χρησιμοποιούν τέτοιους όρους; Όχι! Σε ένα από τα πιο επίσημα κείμενα της ΕΕ τη «Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», φιγουράρει ο όρος «λαθρομετανάστευση». 

Πρόκεται για τη Συνθήκη που ασπάζονται όλοι στο εσωτερικό της ΝΔ. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΚΙΝΑΛ. Σε όλα όσο από τα κόμματα και τους πολιτικούς φορείς υποτάσσονται στα «ευαγγέλια», τους νόμους και τους κανόνες του ευρωοικοδομήματος. Για την ΕΕ λοιπόν υπάρχουν «λαθρομετανάστες» και απέναντι τους λαμβάνει μέτρα, όπως ρητά αναφέρει στο άρθορ 79 της «Συνθήκης» για τη λειτουργία της.

Πριν λοιπόν ξεσηκωθούν οι «αριστεροί» του ΣΥΡΙΖΑ, οι «προοδευτικοί» του ΚΙΝΑΛ και όλοι οι υπόλοιποι «δημοκράτες» διαφόρων «αποχρώσεων», ας ξαναδιαβάσουν τη «Συνθήκη» της Ένωσης τους… Εκεί μέσα θα βρουν όλο το αντιδραστικό πλαίσιο που θεωρεί «λαθρομετανάστες» τους κυνηγημένους, τους κλείνει τα σύνορα, τους αφήνει να πνιγούν στη Μεσόγειο και όσους βρεθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος τους εγκλωβίζει μεσά σε καταυλισμούς φυλακές…

Ακολουθεί το άρθρο 79 από τη «Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»:

Άρθρο 79 (πρώην άρθρο 63, σημεία 3 και 4, της ΣΕΚ)

  1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή της.
  2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς:

α) προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών,

β) καθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στα άλλα κράτη μέλη,

γ) λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός των παρανόμως διαμενόντων,

δ) καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών.

  1. Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής ή προέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους.
  2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κρατών μελών με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφός τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.
  3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχομένων από τρίτες χώρες, στο έδαφός τους με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής εργασίας.

Δείτε το άρθρο 79 ΕΔΩ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN)

Ημεροδρόμος