Τα τελευταία χρόνια, υπό την πίεση των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, το άγχος της απορρόφησης των κονδυλίων σε έργα του ΕΣΠΑ και την επίκληση της ανάγκης για “επενδύσεις και ανάπτυξη”, όπως την εννοούν οι πολιτικοί απολογητές της σαρωτικής επέλασης του κεφαλαίου σε κάθε τι δημόσιο, επιχειρείται να διαμορφωθεί εντός του Δημόσιου Τομέα μια “κουλτούρα” υποταγής στις ορέξεις του κάθε επιχειρηματία που κάνει (ή θα ήθελε να κάνει) μπίζνες με ευρωπαϊκά κονδύλια – δηλαδή με χρήματα του φορολογούμενου λαού –  ή δημόσιο χρήμα.

Ο Ημεροδρόμος είχε πρόσφατα αποκαλύψει (βλ. https://www.imerodromos.gr/oi-dimosioi-ypalliloi-sto-stochastro/) την υπόθεση των τριών υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίοι μηνύθηκαν από την εταιρεία  «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ” (IKNOWHOW), ανάδοχος  για το υποέργο 3 «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης “Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων” που υλοποιούσε η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ). Οι υπάλληλοι μηνύθηκαν επειδή ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου αρνήθηκαν να το παραλάβουν λόγω παρατυπιών και κατόπιν της Εισήγησης της επιτροπής η εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη.

Η τελευταία εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση εκφόβισμου των «απείθαρχων» υπαλλήλων που τολμούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους είναι ότι κλητεύονται σε ανωμοτί εξέταση στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί ο Εισαγγελέας κατόπιν της μήνυσης.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός αντέδρασε με ανακοίνωση στην οποία συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με μεγάλη μας έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την κλήτευση συναδέλφου αρχαιολόγου Ε. Σ. σε ανωμοτί εξέταση στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί ο Εισαγγελέας, κατόπιν μήνυσης που κατετέθη εναντίον της από την εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων του άρθρου 242 του Ποινικού Κώδικα. Η κλήτευση αφορά αυστηρά την υπηρεσιακή της θητεία ως Τακτικό μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του Υποέργου 4 (μετέπειτα Υποέργου 3) «Ανάπτυξη Εφαρμογών», του οποίου ανάδοχος ήταν από το 2015 η εν λόγω εταιρεία, στο πλαίσιο του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».

Η ίδια μάλιστα κλήτευση αφορά άλλα δύο μέλη της ίδιας επιτροπής, τα οποία  μετά από 3-τρίμηνη προθεσμία που τέθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆∆ΕΑΜΤΠΠΑ/421277/277118/8017/18.10.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω8ΡΩ4653Π4-9ΘΖ) για τη θεραπεία των παραλείψεων των 2 παραδοτέων από τον ανάδοχο, κλήθηκαν στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων να εξετάσουν κατά πόσον αυτές έχουν θεραπευτεί πλήρως. Επειδή, με απόλυτη διαφάνεια, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το πρακτικό τους (που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια), ότι η ανάδοχος εταιρεία ήδη από το 2016 και μετά από τρεις αποτυχημένες υποβολές παραδοτέων, δεν είχε εν τέλει συμμορφωθεί ούτε στην τελευταία ταχθείσα προθεσμία, κηρύχθηκε έκπτωτη, κατόπιν αποδοχής των εισηγήσεων και έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής, με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΥΛ/617645/443484/3297/1064/30-11-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΞΜΚ4653Π4-3Ι4).

Σήμερα όμως, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την έκδοση του πρακτικού (!) και ενώ αυτό έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση (!), υποβάλλεται μήνυση της εταιρείας κατά της εν λόγω συναδέλφου και άλλων δύο μελών της ίδιας ΕΠΠΕ για τις διαπιστώσεις και την εισήγησή τους (!).

Είναι φανερό ότι με την υποβολή αυτής της μήνυσης επιχειρείται για πρώτη φορά και απροκάλυπτα ο εκφοβισμός και η τρομοκράτηση συναδέλφων που συμμετέχουν σε αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής, οι οποίοι με τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους καλούνται καθημερινά να  φροντίζουν για την τήρηση των όρων των Δημοσίων Συμβάσεων, με απόλυτη συναίσθηση καθήκοντος και αναλαμβάνοντας την ευθύνη που τους αναλογεί για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλλει δημόσια και καταδικάζει απερίφραστα την πρωτόγνωρη αυτή τακτική, που μπορεί να εκληφθεί ακόμη και ως εκβιασμός του εργολήπτη προς τους δημόσιους λειτουργούς. Η απόπειρα εκφοβισμού που επιχειρείται σήμερα με την ενέργεια αυτή πρόκειται να αποτύχει. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά από την Εισαγγελέα να μην ασκηθούν ποινικές διώξεις  και στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων Ε.Σ., Π.Χ., Α.Τ., επιφυλασσόμενος κάθε νομίμου δικαιώματος υπεράσπισής τους».

Ημεροδρόμος