“Οι παρακρατικοί κύκλοι με τη φασίζουσα ιδεολογία που εμπνεύστηκαν αυτή τη σκευωρία θα μείνουν με την όρεξη. Η αντικαπιταλιστική Αριστερά δεν υποτάσσεται, είναι γέννημα της αγωνίας και του αγώνα του λαού και των εργαζομένων για μια καλύτερη ζωή.”

Με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε τώρα η Επιτροπή ελέγχου δαπανών και παραβάσεων της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (το ξέρατε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο;) συνεδρίασε με θέμα: «Επανεξέταση των υπ’ αρ. 1015/5/25-γ/21-5-2019, 1015/5/25/7-5-2019, 1015/5/25-Ο/13-5-2019 εγγράφων του A. Τ. Σερρών που αφορούν τον επικεφαλής του συνδυασμού ‘ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην Κεντρική Μακεδονία, ΑΝΤΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ” κ. Αγαπητό Αθανάσιο, (αρ. πρωτ. 147/22-5-2019,154/23-5-2019,106/17-5-2019).»…

Επειδή, ο συνδυασμός «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΝΤΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», ο οποίος έλαβε μέρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μάίου 2019, με επικεφαλής και υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Αθανάσιο Αγαπητό, φέρεται να έχει αναρτήσει-επικολλήσει κατά την προεκλογική περίοδο, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 1015/5/25- γ/21 -5-2019 (αρ.πρωτ. 147/22-5-2019) : α) (α/α του εγγράφου 6) στην πόλη των Σερρών, οδός Παπαπαύλου, παραπλεύρως του 1ου Γυμνασίου, μία (1) αφίσα με το ακόλουθο περιεχόμενο: «ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΡΣΙΑ», β) (α/α εγγράφου 8) στην Ε.Ο.Σερρών-Δράμας Διασταύρωση Γ.Ν.Σερρών ένα (1) πανό με το ακόλουθο περιεχόμενο: «ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και γ) (α/α εγγράφου 13) στην Ε.Ο. Σερρών- Θεσσαλονίκης, Εθνικό Στάδιο Σερρών , ένα (1) πανό με το ακόλουθο περιεχόμενο «ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Επίσης με το υπ’αριθ. πρωτ. 1015/5/25-α713.5.2019 έγγραφό του (ορθή επανάληψη) (αρ.πρωτ. 106/17-5-2019) , το ως άνω Α.Τ. απέστειλε στην παρούσα Επιτροπή πίνακα από τον οποίο προκύπτει η εκ μέρους του ως άνω συνδυασμού ανάρτηση τριών (3) πανό στην Περιφερειακή οδό Σερρών-διασταύρωση Νεοχωρίου, στην Ε.Ο. Σερρών-Θεσσαλονίκης- Διασταύρωση Σιδηροκάστρου και στην πόλη των Σερρών , προέκταση πεζοδρόμου Δορυλαίου προς διασταύρωση των οδών Ραιδεστού- Κερασούντος…

…Επειδή, περαιτέρω οι ισχυρισμοί του επικεφαλής του εν λόγω συνδυασμού, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν τόσο στην από 27/6/2019 διενεργηθείσα ακρόασή του κατά την 8η Συνεδρίαση (Θέμα 4°), όσο και με το το από 1.7.2019 συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής (αρ. πρωτ. 357/1-7-2019), περί μη συνδρομής των προϋποθέσεων επιβολής της προβλεπόμενης από τις ως άνω διατάξεις κύρωσης, τυγχάνουν αβάσιμοι και συνεπώς απορριπτέοι…

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΑΝΤΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», το ύψος των προβλεπόμενων προστίμων, τις επικρατούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, (μας δουλεύουν κιόλας οι διυλίζοντες τον κώνωπα και καταπίοντες την κάμηλον)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την επιβολή προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την παράβαση του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3870/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 1γ του ιδίου νόμου, σε βάρος του συνδυασμού «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟNIΑ-ΑΝΤΙΚΑΠITΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».
Β. Την άμεση αφαίρεση και καταστροφή του ανωτέρω προεκλογικού υλικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ.3β του ν. 3870/2010 με τη συνδρομή των οργάνων του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.»
Η παρούσα απόφαση αποτελεί κατ’ άρθρο 13 παρ.2 του ν. 3870/2010 νόμιμο τίτλο προς βεβαίωση του εισπρακτέου ποσού, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και διαβιβάζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το Αστυνομικό Τμήμα Σερρών, προς εκτέλεση!
Ανακοίνωση έβγαλε η Ανταρσυα όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:
Το εξοντωτικό πρόστιμο των 50.000 ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή Ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων στην περιφερειακή κίνηση «Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία – Αντικαπιταλιστική αριστερά»! Η αφορμή ήταν τα πανό που υποτίθεται ότι τοποθετήθηκαν στις Σέρρες, ανώνυμα και σε άγνωστο χρόνο. Η καταγγελία έγινε από το ΑΤ Σερρών, που προσπαθεί συστηματικά να φιμώσει τη φωνή της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, ενώ κλείνει τα μάτια στις αφισοκολλήσεις, τοποθετήσεις μπάνερ και καλοπληρωμένων ιλουστρασιόν πολιτικών διαφημίσεων των αστικών κομμάτων και παρατάξεων.  Αυτό που πραγματικά ενοχλεί το ΑΤ Σερρών καθώς και τα ντόπια και διεθνή συμφέροντα είναι η παρέμβαση της μαχόμενης αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Είναι η δυνατότητά της να παρεμβαίνει σε 12 από τις 13 περιφέρειες και να ξεσηκώνει κύμα αντίστασης και ανυπακοής στις επιταγές των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου, όπως στις Σέρρες για τον αγωγό ΤΑΠ. Γι’ αυτό και με την επιβολή του προστίμου επιχειρούν να οδηγήσουν την Ανταρσία σε οικονομική εξόντωση. Αξιοποιήθηκε μια νομοθεσία που έχει τη σφραγίδα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε άθικτη. Η πολιτική ευθύνη για αυτή τη δίωξη και την απόπειρα πολιτικής φίμωσης και εξόντωσης βρίσκεται στην κυβέρνηση.
Η επιβολή του υπέρογκου αυτού προστίμου δεν αφορά μόνο την περιφερειακή κίνηση «Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία – Αντικαπιταλιστική αριστερά». Ούτε μόνο τον επικεφαλής της Θανάση Αγαπητό που έχει την υποχρέωση καταβολής του προστίμου ενώ είναι ένας εργαζόμενος δάσκαλος με πετσοκομμένο από τις μνημονιακές περικοπές μισθό. Το πρόστιμο αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις στέρησης της ελεύθερης πολιτικής έκφρασης στην πράξη. Ποια οργάνωση, ποιο κόμμα, ποια αυτοδιοικητική συλλογικότητα θα αναλαμβάνει πλέον τον κίνδυνο να εκδώσει μια αφίσα γνωρίζοντας ότι οποιοσδήποτε προβοκάτορας ή αντίπαλός της μπορεί να την πάρει, να την τοποθετήσει κάπου και να βρεθεί υποχρεωμένη να πληρώσει πρόστιμο 50.000 Ευρώ; Με αυτόν τον τρόπο, θα ακυρωθεί στην πράξη οποιαδήποτε πολυφωνία υπάρχει, καθώς μόνο οι πολιτικές δυνάμεις που χρηματοδοτούνται και έχουν τις πλάτες ισχυρών οικονομικών συμφερόντων θα μπορούν να έχουν προεκλογικό λόγο. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο «Καλλικράτης», με βάση τον οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο, συγκροτεί ένα αντιδημοκρατικό πλαίσιο τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές. Είναι το μοντέλο οικονομικού στραγγαλισμού και δικαστικής ομηρίας που συνοδεύει την κρατική καταστολή και εφαρμόστηκε μαζικά στις Σκουριές και στον αγώνα του λαού ενάντια στις εξορύξεις στη ΒΑ Χαλκιδική αλλά και στο Συντονισμό Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης ενάντια στους πλειστηριασμούς.
Καλούμε κάθε προοδευτική αυτοδιοικητική συλλογικότητα, κάθε κόμμα, οργάνωση και πολίτη που νοιάζεται για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτικών ιδεών, να τοποθετηθεί και να καταδικάσει έμπρακτα αυτή τη μεθόδευση. Εμείς ως περιφερειακή κίνηση δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την ανατροπή αυτής της εξοντωτικής απόφασης και την ακύρωση του προστίμου των 50.000 Ευρώ. Ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι δεν θα σωπάσουμε, δε θα υποταχθούμε και δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέσα κι έξω από το περιφερειακό συμβούλιο για τις κοινωνικές ανάγκες και την αντικαπιταλιστική ανατροπή κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου. Οι παρακρατικοί κύκλοι με τη φασίζουσα ιδεολογία που εμπνεύστηκαν αυτή τη σκευωρία θα μείνουν με την όρεξη. Η αντικαπιταλιστική Αριστερά δεν υποτάσσεται, είναι γέννημα της αγωνίας και του αγώνα του λαού και των εργαζομένων για μια καλύτερη ζωή.

Εύφορη Πεδιάδα