Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Βερολίνου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη στην Ευρώπη, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2011-2016 έχασε σχεδόν το 3% του πληθυσμού της, μεταξύ άλλων λόγω της γέννησης λιγότερων παιδιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, την ίδια στιγμή που ο ελληνικός πληθυσμός είναι ο δεύτερος πιο γερασμένος στην Ευρώπη. Η μελέτη επισημαίνει ότι έως το 2050 ο πληθυσμός θα έχει μειωθεί κατά 18% συγκριτικά με το 2016.

Η μεγάλη οικονομική κρίση που έχει οδηγήσει και σε μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, αναμένεται να πλήξει σε μεγάλο βαθμό τον πληθυσμό της Ελλάδας, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Βερολίνου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη στην Ευρώπη, που δημοσιεύει το ΑΠΕ.

Η μελέτη επισημαίνει ότι μεταξύ 2011-2016 η Ελλάδα έχασε σχεδόν το 3% του πληθυσμού της, μεταξύ άλλων λόγω της γέννησης λιγότερων παιδιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ενώ προβλέπεται ότι από περίπου 10,8 εκατομμύρια το 2016, ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί στα 9,9 εκατομμύρια έως το 2030 και στα 8,9 εκατομμύρια έως το 2050, με συνέπεια να υποστεί μια πρόσθετη μείωση κατά περίπου 18%.

Παράλληλα, λόγω του μικρού αριθμού παιδιών που γεννιούνται στη χώρα (περίπου 90.000 ετησίως), η Ελλάδα έχει πλέον έναν από τους πιο γερασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη, καθώς πάνω από το ένα πέμπτο των κατοίκων της (το 21%) είναι άνω των 65 ετών. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο η Ιταλία έχει υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων στην Ευρώπη.

Χάσμα Βορά – Νότου

Ανισότητα συναντάται και σε αυτόν τον τομέα ανάμεσα στις χώρες Νότου και του Βορά. Συγκεκριμένα οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορά υπάρχουν σχετικά υψηλοί δείκτες γονιμότητας και μετανάστευσης που διασφαλίζουν την ανάπτυξη των πληθυσμού στο προβλεπτό μέλλον, σε αντίθεση με τις χώρες του Νότου, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει τις τελευταίες.

Η μελέτη εκτιμά ότι έως το 2050 η υψηλότερη μέση ηλικία του πληθυσμού, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, θα υπάρχει στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, δύο χώρες που επίσης θα γνωρίσουν και συρρίκνωση του πληθυσμού τους, εκτός από τη γήρανση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ουσιαστικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι γυναίκες αποκτούν λιγότερα παιδιά από όσα απαιτούνται για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός τους χωρίς τη βοήθεια των μεταναστών. Για να συμβεί μια τέτοια σταθεροποίηση, χρειάζεται ένας δείκτης γονιμότητας περίπου 2,3 παιδιών ανά γυναίκα, αλλά σήμερα ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών είναι μόνο 1,58 παιδιά ανά γυναίκα.

ttp