Εξαγόρασε μερίδιο της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ συμφερόντων Μπόμπολα

Tο 19,6% του Mega, το οποίο κατείχε η Πήγασος Εκδοτική του ομίλου Μπόμπολα, μεταβιβάστηκε σε εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.

Σημειώνεται πως η Πήγασος Εκδοτική κατέχει συνολικά το 32,73% των μετοχών του Mega. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό και το τίμημα ανήλθε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα 5 εκατ. ευρώ.

«Σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση που εξέδωσε η Πήγασος αναφέρει ότι: προέβη σε πώληση 19.791.879 κοινών ονομαστικών μετοχών της “ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.” ήτοι ποσοστού 19,6361% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και μετέβαλε το ποσοστό συμμετοχής της στην ως άνω Ανώνυμη Εταιρία, από 32,7321%, σε 13,0961%», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Πήγασος.

Με την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη στο Mega δημιουργούνται νέα δεδομένα τόσο στον ίδιο το τηλεοπτικό σταθμό όσο και εν γένει στο τηλεοπτικό τοπίο. Υπενθυμίζεται πως ο Ιβάν Σαββίδης εμφανίζεται και ως ένας από τους επικρατέστερους ενδιαφερόμενους για τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη (ΔΟΛ).

nostimo imar