anergia-brecht

9 στους 10 ανέργους χωρίς επίδομα ανεργίας. Οι αριθμοί απαντούν στους «σωτήρες», στους «προστάτες» από την καταστροφή! Σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος και την τελευταία εξαετία η ανεργία έχει οδηγήσει στο εξωτερικό περίπου 300.000 νέους υψηλής εξειδίκευσης. Τα στοιχεία είναι της  ΕΛΣΤΑΤ και του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ και παρουσιάζονται σήμερα στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Τα στοιχεία δεν είναι συγκλονιστικά! Είναι τα στοιχεία που αποτυπώνουν την καθημερινότητα μας. Δεν μας συγκλονίζουν, γιατί είναι η ζωή μας, η ζωή χιλιάδων και χιλιάδων οικογενειών στη χώρα. Είναι τα στοιχεία της καταστροφής που έφεραν και φέρνουν οι «ρεαλιστές», που δεν βρίσκουν κανέναν άλλο δρόμο εκτός από τη διάλυση των μνημονίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7 στους 10 ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι

Όταν μακροχρόνια άνεργοι (θεωρούνται εκείνοι που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και πάνω, ανεξάρτητα αν έχουν εργαστεί το παρελθόν) είναι 7 στους 10 ανέργους (73,8% των ανέργων), δηλαδή 820.000 άνθρωποι, και 9 στους 10 ανέργους δεν παίρνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε επίδομα ανεργίας ούτε επιδότηση απασχόλησης (το πρόσθετο επίδομα των 200 ευρώ το μήνα το παίρνει μόνο το 1,5% του συνόλου των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων), τότε μιλάμε για μια χώρα που κάποιοι τη διέλυσαν. Κι αυτοί οι κάποιοι είναι «γνωστοί», είναι εδώ και κυβερνούν και θέλουν να κυβερνήσουν με τον ίδιο τρόπο, τον τρόπο της συνέχισης της διάλυσης.

Μόνο τετραετία των δύο μνημονίων (2010-2014) καταγράφηκε αύξηση κατά 45% στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων και μείωση  κατά 47% στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα».

230.774 παιδιά σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο

Ας συνδυαστούν αυτά τα στοιχεία με εκείνα που αποτυπώνουν πως 230.774 παιδιά ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και ουσιαστικά χωρίς κανένα εισόδημα. Δεν είναι παλιά τα στοιχεία. Περιλαμβάνονται στην έκθεση του Σεπτεμβρίου 2016 της ΕΛΣΤΑΤ για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα και τα δημοσίευσε η Ημερησία, τον Οκτώβριο.

Οι αριθμοί έδειξαν πως φαγητό και θέρμανση, στερείται το 39,9% του πληθυσμού στη χώρα. Το ποσοστό  φτάνει στο 44,5% του πληθυσμού μέχρι 17 ετών. Επίσης, σχεδόν  ένα στα έξι νοικοκυριά  μένουν σε ακατάλληλα σπίτια (με διαρροές στη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, κ.ά) Συνολικά, περισσότεροι από 4.512.000 άνθρωποι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας. 

«…τη μέρα όπου θα μπείτε εσείς σε ανεργία!»

Το ποίημα του Μπέρλτολτ Μπρεχτ, με τίτλο «Αυτή η ανεργία», αφιερωμένο στους «σωτήρες» και στους «προστάτες» από την καταστροφή. 

«Κύριοι συνάδελφοι, η ανεργία
πρόβλημα πολύ ακανθώδες.
Εφ’ ω και είναι ευκαιρία
το Συμβούλιόν μας το εργώδες
να της αφιερώσει μίαν… συζήτησιν.
Διότι είναι καθαρά θεομηνία
διά το έθνος η ανεργία.

Αίνιγμα αποτελεί διά πάντα τίμιον
πολίτην και υγιώς σκεπτόμενον
της ανεργίας το φαινόμενον.
Και επιπλέον, εξόχως επιζήμιον.
Κύριοι, οι καιροί ου μενετοί!
Θα απετέλει δε αδυναμίαν μας θανάσιμον,
εάν ημείς, του έθνους οι εκλεκτοί,
δεν εύρωμεν μίαν δικαιολογίαν βάσιμον,

και την εμπιστοσύνην ούτω χάσωμεν
του λαού, ήτις μας είναι λίγο χρήσιμος.
Πρέπει, λοιπόν, δεόντως να αντιδράσωμεν.
Διότι θα είναι συμφορά μοιραία και κρίσιμος
εάν κρούσματα κοινωνικής έχομεν αναταραχής,
ενώ ευρισκόμεθα επί ξηρού ακμής!
Θα ήτο διά το έθνος απειλή ολεθρία,
που το μαστίζει τόση ανεργία!

Δεν συμφωνείτε, κύριοί μου;
Το συμφερότερον, κατά την άποψίν μου,
είναι ν’ αποφασίσωμεν ότι το πρόβλημα ελύθη,
και να το παραδώσωμεν στην λήθη.

Την άποψή σας, να τη βράσουμε! Η ανεργία,
πληγή και παιδεμός του τόπου,
θα λείψει μοναχά τη μέρα όπου
θα μπείτε εσείς σε ανεργία!

Ημεροδρόμος