– Η Eurostat μείωσε κατά 37% τα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα

– 4.512 (376 ευρώ το μήνα).. το ετήσιο εισόδημα – σύμφωνα με τη Eurostat – που εξασφαλίζει ασφαλή διαβίωση!!

– 7.178 (598 ευρώ το μήνα) .. ήταν το όριο το 2010

– Αποτέλεσμα .. μετά το 2013, σύμφωνα με τα νέα όρια, η ΕΛΣΤΑΤ μας λέει ότι η φτώχεια στην Ελλάδα … μειώνεται!!«Το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας ορίζεται ως το ποσοστό των ατόμων με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας (εκφραζόμενο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης – ΜΑΔ), που καθορίζεται στο 60 % του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. Σύμφωνα με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας υπολογίζεται σε σχέση με την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ αντί για την εφαρμογή κοινού κατώτατου ορίου» europa.eu/eurostat

http://kinisienergoipolites.blogspot.gr/2016/09/eurostat.html

Με τον ίδιο μισθό στην Μάλτα, Σλοβενία,Πορτογαλία θεωρείσαι φτωχός στην Ελλάδα πλούσιος

http://lobbystas.gr/%CE%B7-eurostat-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-37-%CF%84%CE%BF-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%86%CF%84%CF%89%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork