Της Σοφίας Σακοράφα

Η ελληνική γεωργία θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας- η οποία υποτίθεται ότι είναι και η επιδίωξη της πολιτικής των μνημονίων. Στην πραγματικότητα όμως, οι πολιτικές που επιβάλλουν τα μνημόνια λειτουργούν στην αντίθετη κατεύθυνση και καθιστούν την ελληνική γεωργία μη ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη, οδηγώντας την σε συρρίκνωση.

Είναι σαφές,  για όποιον μελετήσει τα δεδομένα, ότι η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών της δεν προωθεί το συμφέρον του ελληνικού πρωτογενούς τομέα αλλά τον απαξιώνει.

Πιστεύει πραγματικά η ΕΕ ότι τα μέτρα αυτά μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της ελληνικής αγροτικής οικονομίας;

Η ερώτηση αναλυτικά:

«Όπως υποστηρίζει το κουαρτέτο, οι διαρθρωτικές αλλαγές και η δημοσιονομική προσαρμογή που επιδιώκονται με τα μνημόνια στην Ελλάδα έχουν στόχο να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, διαθέτοντας φυσικά πλεονεκτήματα, μπορούσε να συμβάλει  σε αυτό το στόχο. Το κουαρτέτο όμως και επιβάλλει και εγκρίνει πολιτικές και μέτρα που λειτουργούν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, καθιστώντας την ελληνική γεωργία μη ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα κράτη μέλη και οδηγώντας την σε συρρίκνωση.

Οι έλληνες αγρότες θα είναι οι μοναδικοί στην Ευρώπη των «28», που δεν θα έχουν φτηνό αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα, θα φορολογούνται για τις επιδοτήσεις με 20% το 2016 και 23% το 2017 και θα προκαταβάλουν φόρο 100%. Αντίθετα στη Γαλλία οι έμμεσες εθνικές ενισχύσεις με τη μορφή ακόμη και εξαγωγικών επιδοτήσεων υπερβαίνουν το 50% του αγροτικού εισοδήματος, στη Γερμανία το 60% και στις σκανδιναβικές χώρες το 80%.

Επιπλέον ο αποκλεισμός των ελλήνων αγροτών από την τραπεζική πίστη, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση των επιδοτήσεων με τη νέα ΚΑΠ και η ανεπαρκής χρηματοδοτική στήριξη των αγροτικών επιχειρήσεων, προοιωνίζονται διάλυση της υπαίθρου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πιστεύει ότι αυτά τα μέτρα θα λειτουργήσουν προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας;

Ως μέλος του κουαρτέτου, υπέρ ποίων συμφερόντων  επιτρέπει την εφαρμογή μέτρων που πλήττουν την κοινοτική αλληλεγγύη και διαστρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό;»