Πιτσιρίκο, βρίσκομαι στο Βερολίνο, στο Φεστιβαλ Κινηματογράφου Hellas Filmbox Berlin.

Πέρασε πολύ κοντά μας ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, καλεσμένος του εν λόγω φεστιβάλ για να μιλήσει για την «Ελληνική κατάσταση» με μια γερμανίδα δημοσιογράφο, σε άψογα γερμανικά· χωρίς μεταφραστή εννοείται.

Óôéãìéüôõðá áðü ôéò åéóüäïõò ôùí õðïõñãþí êáé õöõðïõñãþí,ãéá ôçí ðñþôç óõíåäñßáóç õðï ôçí ðñïåäñßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç ôóßðñá, ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË,ÐáñáóêåõÞ 25 Óåðôåìâñßïõ 2015 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Είπαμε να μην τον αφήσουμε να βαρεθεί μόνο με αγκαλίτσες και κεράσματα και να του πούμε κι εμείς μια καλησπέρα…

(Αγαπητέ φίλε, είναι σημαντικό να υποδεχόμαστε παντού με λατρεία τα άξια στελέχη της αριστερής κυβέρνησης, που σήμερα γιορτάζουν έναν χρόνο επιτυχίες και προσφοράς στους Έλληνες και την πατρίδα. Πρέπει να τους δείχνουμε την αγάπη μας και την στήριξή μας στον σκληρό αγώνα που κάνουν. Παρατηρώ τη μετάλλαξη στο πρόσωπο του Κοτζιά. Σαν να βλέπεις τον Ευάγγελο Βενιζέλο -τον οποίο διαδέχτηκε- τις μέρες της «δόξας» του. Η καρέκλα μεταμορφώνει. Αλλά και εκτοξεύεται καμιά φορά. Έπρεπε να του πείτε «Είναι το φεστιβάλ, ηλίθιε». Δεν παρεξηγούνται τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης, όταν τους λες ηλίθιους. Τσεκαρισμένο. Να είσαι καλά.)

pitsirikos