1 (1)

  • Το χτίσιμο μιας νέας σχέσης με την Ευρωζώνη (εναλλακτικό αληθινό σχέδιο), που προυποθέτει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη έξοδο από την ευρωζώνη, σαφώς και δεν σχετίζεται και ακόμα περισσότερο δεν ταυτίζεται με το σχέδιο Σόιμπλε. Μια και αυτή η νέα σχέση με την ΕΕ (εναλλακτικό σχέδιο) μπορεί μόνο να πηγάζει από μια πολιτική γνήσια ταξική εκπροσώπηση που θα υπερασπίζετε αληθινά τα συμφέροντα των πολλών και θα διαμορφώσει όρους υπέρ τους. Το ότι πιθανώς τεχνικά μπορεί να συμπίπτει σε κάποιους όρους με τα σχέδια των ξένων θα είναι αναπόφευκτο μια και μιλάμε για μια συντεταγμένη με συμφωνία απεμπλοκή και νέα σχέση. Πιστεύω πως μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση τελικά θα είχε αληθινό νόημα για τα συμφέροντα του λαού και μια κατάληξη επίσης με νόημα, πάντα όμως με τον απαράβατο όρο ότι αν δεν υπάρξει αληθινά επωφελής για τη χώρα συμφωνία απεμπλοκής και νέας σχέσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει μόνη της σε αυτό.

  • Η αλλαγή των ισορροπιών δύναμης στην Ευρωζώνη μέσα σε αυτά τα οικονομικά και πολιτικά πλαίσια δεν σημαίνει καθόλου την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας. Αυτό γιατί όλες οι κυβερνήσεις, τώρα και στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, εκτός από την συνεργασία ή ανοχή απέναντι στο πανευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο στην καλύτερη εκφράζουν μαζί και τα συμφέροντα του εγχώριου τους κεφαλαίου (παράδειγμα οι μεγάλες χώρες του Νότου Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία -αν τη θέσουμε σε ένα γεωγραφικό πολιτισμικό πλαίσιο ευρωπαϊκού νότου την τελευταία). Άρα κάθε “βελτίωση” από μια τακτική υποχώρηση του Γερμανικού πυρήνα απλώς θα οδηγεί αυτές τις χώρες να κάνουν διακρατικές συμφωνίες που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του εγχώριου κεφαλαίου των χωρών τους. Η μόνη δυνατότητα μετώπου θα ήταν αν υπήρχαν κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες που θα εκπροσωπούσαν αληθινά τα ταξικά συμφέροντα των πολλών και η μόνη αληθινή βάση αλληλεγγύης μεταξύ χωρών είναι τα κοινά ταξικά συμφέροντα των εργαζομένων απέναντι στο κεφάλαιο, εγχώριο και πανευρωπαϊκό. Κάτι που δεν είναι καθόλου ορατό για το μέλλον προς το παρόν με τις τελευταίες εξελίξεις.
  • Η αντίληψη ότι οι πανευρωπαϊκοί θεσμοί προστατεύουν τους λαούς από την κυριαρχία του κεφαλαίου είναι όχι μόνο λανθασμένη αλλά αντιστροφή της αλήθειας. Πηγάζει από το σφάλμα ότι τα κράτη ή οι διακρατικοί θεσμοί είναι ουδέτερα εργαλεία που διατίθενται στη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης που τα χειρίζεται ανάλογα με την ιδεολογία και τις προθέσεις της. Όμως τα κράτη και περισσότερο οι διακρατικοί θεσμοί της ΕΕ είναι στην πραγματικότητα εργαλεία που τα ελέγχει και τα χρησιμοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο ή ενώσεις και συνεργίες μεγάλου κεφαλαίου (πχ οι μεγάλες τράπεζες και οι μεγάλες βιομηχανίες στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης στην περίπτωση της ευρωπαϊκής επιτροπής και του eurogroup). Η δε αναμονή της έλευσης μιας “δημοκρατικής ένωσης” της Ευρώπης είναι απλώς ευχολόγιο και ουτοπική ιδέα για το παρόν και το μέλλον όπως το βλέπουμε να έρχεται . Πως και με ποιούς όρους θα γίνει αυτό, από ποιές δυνάμεις και ποιά πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα; Νομίζω η ιδέα αυτή, αν και καθόλα σεβαστή και πλήρως αποδεκτή από τον οποιονδήποτε πιστεύει στην ειρηνική και αλληλέγγυα συνύπαρξη των λαών, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν οι όροι και καμιά ιστορική κίνηση προς αυτόν τον σκοπό, στο μυαλό του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, στερείτε νοήματος ως nonsensical.

Last but not least:

Σαφώς και συμμερίζομαι τις καλές προθέσεις και θεωρώ επιχείρημα ότι μπορεί να γίνει καλύτερη διαχείριση ενός (πάντα βέβαια πολύ σκληρού νεοφιλ) μνημονίου από άλλο πολιτικό προσωπικό με αντισταθμιστικά μέτρα. Πάντως δεν έχει δοθεί έως τώρα πειστικά η μεθοδολογία, ο τρόπος και οι όροι που θα γίνει αυτό. Παρόλο που δεν αμφισβητώ τις προθέσεις της  πλειοψηφίας της κυβέρνησης, μιλάμε για κάτι που αφορά τους επόμενους μήνες αν όχι εβδομάδες και δεν έχει τεθεί ο τρόπος και οι μέθοδοι ξεκάθαρα για πολλά θέματα. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα θα αφορούν την προσωρινή βραχυπρόθεσμη ανακούφιση των πολιτών, ενώ οι νομολογίες του μνημονίου θα αφορούν βαθιές δομικές και θεσμικές μεταβολές σκληρής νεοφιλελεύθερης μορφής, που θα επηρεάσουν συντριπτικά αρνητικά το τώρα και κυρίως το μέλλον του πληθυσμού, προστιθέμενες στις παλιές παρόμοιες νεοφιλελεύθερες  αλλαγές, αν δεν ανατραπούν οριστικά κάπου στη πορεία.

Το κείμενο αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα αυτού του κειμένου στο παρόν μπλογκ : ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΡΑΧΜΗ Ή ΕΥΡΩ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΝΕΕΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΔΥΝΑΜΗς ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

πηγή – ο γάτος του λένιν