Της Δανάης Ψωμοπούλου

Είναι φανερή η απόκλιση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της αντιμετώπισης της ιδιωτικής υπερχρέωσης, ενώ η ρύθμιση των κόκκινων δανείων επιδιώκεται να υλοποιηθεί έχοντας ως βάση νομοθετήματα που είχε εισάγει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Το σχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που κατέθεσε το περασμένο φθινόπωρο στη Βουλή η κυβέρνηση Σαμαρά –Βενιζέλου, καταδικάστηκε από το σύνολο του νομικού κόσμου, συνέβαλε στην ανάπτυξη των κινημάτων ενάντια στους πλειστηριασμούς και στάθηκε αιτία για την δίμηνη πανελλαδική αποχή των δικηγόρων, η οποία έχει ανασταλεί μέχρι την οριστική απόσυρσή του, επανέρχεται στην επικαιρότητα μετονομαζόμενο σε Chamilothori Plan από την κυβέρνηση με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται δεκτό ως βάση συζήτησης με ελάχιστες βελτιώσεις.

Ενδεικτικά με το σχέδιο Χαμηλοθώρη εισάγονται οι εξής «καινοτομίες»:

– Καταργείται στην ουσία η προφορική διαδικασία στα αστικά δικαστήρια και η δημοσιότητα της δίκης, με την υποκατάσταση των μαρτυρικών καταθέσεων από ένορκες βεβαιώσεις και την κατ’ εξαίρεση εξέταση μαρτύρων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον δικαστή.

– Νομοθετούνται οι fast track πλειστηριασμοί, περιορίζονται οι προθεσμίες και τα μέσα άμυνας του οφειλέτη σε μία ανακοπή πριν και μία μετά τον πλειστηριασμό.

– Επιτρέπονται πλέον οι πολλαπλές κατασχέσεις στο ίδιο αντικείμενο.

– Εισάγεται ο “μοντερνισμός” του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

– Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, θα λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο κατάσχεσης.

 Προκλητικά μεροληπτικές διατάξεις

Ειδικότερα σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς, το ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο, σε σχέση με άλλες καλύτερες Ή χειρότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, είναι ότι με το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν επιδιώκεται απλώς η άρση  έκτακτων/προσωρινών προστατευτικών μέτρων για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες. Στην περίπτωση της τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουμε την κατάργηση του διαχρονικά ισχύοντος δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί), που ίσχυε και πριν την κρίση, και αφορούσε (αφορά) το σύνολο των ιδιωτικών συναλλαγών, από οποιαδήποτε αιτία (δάνεια, χρέη προς ιδιώτες,λογαριασμοί κ.λπ.).

Το συγκεκριμένο σχέδιο εισάγει προκλητικά μεροληπτικές διατάξεις σε βάρος του οφειλέτη (δανειολήπτη) κατά το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμός), σε όφελος του δανειστή, έχει ακραία  ταξικά  χαρακτηριστικά, συντάχθηκε καθ’ υπαγόρευση των τραπεζών  και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση οποιασδήποτε συμφωνίας μιας κυβέρνησης που στηρίχτηκε στην πλειοψηφία αυτού του κόσμου,τον οποίο  η εφαρμογή του αδικεί, στοχοποιεί και οδηγεί σε αδιέξοδο, γι΄ αυτό και είναι ακατανόητο και προβληματικό να περιλαμβάνεται στο 47σέλιδο σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης προς τους δανειστές.

Φανερή απόκλιση

Από τη συνολικότερη ανάγνωση του κειμένου των 47 σελίδων  είναι φανερή η απόκλιση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της αντιμετώπισης της ιδιωτικής υπερχρέωσης, ενώ η ρύθμιση των κόκκινων δανείων επιδιώκεται να υλοποιηθεί έχοντας ως βάση νομοθετήματα που είχε εισάγει η προηγούμενη κυβέρνηση, τα οποία είχαν κριθεί ανεπαρκή στην πράξη και είχαν προκαλέσει οξυμένες αντιδράσεις από την πλειοψηφία της κοινωνίας.

Αναγκαία λοιπόν η διαπραγμάτευση, μεγάλη η μάχη αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε για ποιους δίνεται αυτή η μάχη και ποιος είναι ο τελικός σκοπός της, να μην θυσιάσουμε την αξιοπρέπεια και την ελπίδα στο όνομα  μιας καταστροφικής ισορροπίας τρόμου, δεν έχουμε το δικαίωμα να απογοητεύσουμε τον κόσμο μας και τους εαυτούς μας στο όνομα μιας πάση θυσία συνθηκολόγησης και δεν θα το κάνουμε

πηγή – εποχή