Μέτρα οκτώ δισ. ευρώ στη διετία: Μείωση από το … παράθυρο σε μισθούς και συντάξεις - Media

Και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης και μεγαλύτερη επιβάρυνση για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των συνταξιούχων, και θέσπιση εισφοράς ιατυροφαρμακευτικής περίθαλψης στις επικουρικές συντάξεις και αύξηση των εργοδοτικών εισφορών αλλά και της εισφοράς των εργαζομένων και αύξηση του φόρου στις επιχειρήσεις και έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις και, φυσικά, γενναία αύξηση του ΦΠΑ. Με αυτά και με αυτά, το κόστος της ελληνικής πρότασης, ανήλθε στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ ποσό που επιμερίζεται ως εξής: 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2015 και 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2016. Πάνω από 1,5% του ΑΕΠ για φέτος και 2,87% για το 2016 είναι ο συνολικός λογαριασμός που περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

·        Αύξηση του ΦΠΑ με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσει 680 εκατ. ευρώ μέσα στο 2015 και 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2016

·        Κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσει 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2015 και 300 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2015.

·        Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες μέτρο που θα αποδώσει 350 εκατ. ευρώ το 2015 και 800 εκατ. ευρώ το 2016. Ουσιαστικά, το συνολικό κόστος για έναν εργαζόμενο θα φτάσει στο 44%

·        Αύξηση της εισφοράς για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά μία ποσοστιαία μονάδα στις κύριες συντάξεις δηλαδή από το 4% στο 5% έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 135 εκατ. ευρώ το 2015 και 270 εκατ. ευρώ το 2016.

·        Επιβολή εισφοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στις επικουρικές συντάξεις με συντελεστή 5%. Το μέτρο θα αποδώσει 240 εκατ. ευρώ μέσα στο 2016.

·        Αύξηση της εισφοράς για τα επικουρικά ταμεία από το 3% στο 3,5% έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 120 εκατ. ευρώ για το 2015 και 250 εκατ. ευρώ για το 2016.

·        Επιβολή έκτακτης εισφοράς 12% στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 500.000 ευρώ. Το μέτρο θα αποδώσει 945 εκατ. ευρώ το 2015 και 405 εκατ. ευρώ το 2016.

·        Αύξηση του φόρου των νομικών προσώπων από το 26% στο 29%. Το μέτρο θα αποδώσει 410 εκατ. ευρώ το 2016.

·        Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους έχοντες εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 220 εκατ. ευρώ τοπ 2015 και 250 εκατ. ευρώ το 2016.

·        Μείωση της δαπάνης για την άμυνα κατά 200 εκατ. ευρώ το 2016

·        Εξασφάλιση 100 εκατ. ευρώ το 2015 και 100 εκατ. ευρώ το 2016 από τον φόρο στην τηλεοπτική διαφήμιση

·        Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής και αύξηση των συντελεστών για τις πισίνες και τα ΙΧ άνω των 2000 κυβικών έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 47 εκατ. ευρώ το 2015 και 47 εκατ. ευρώ το 2016

·        Πώληση αδειών κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς μέσα στο 2016 με στόχο την εξασφάλιση 350 εκατ. ευρώ

·        Πώληση των αδειών για τα «φρουτάκια» προκειμένου να εξασφγαλιστούν 35 εκατ. ευρώ το 2015 και 225 εκατ. ευρώ το 2016.

πηγή – Ποντίκι