Η ιστορική γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ «κατέβασε ρολά», μετά από χρόνια υπολειτουργίας

Το «λουκέτο» προήλθε μετά από χρέη, που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πως προέκυψαν. Η εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας από την εταιρία «ΚΟΛΙΟΣ», σηματοδότησε το τέλος της «ΑΓΝΟ», καθώς της φόρτωσε μεθοδευμένα χρέη, για τα οποία δεν έχει υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης.

«Κάποιος πήρε αυτή τη γαλακτοβιομηχανία ελεύθερη χρεών και σε λιγότερο από δέκα χρόνια την οδήγησε στην καταστροφή», αναφέρει η διοίκηση του σωματείου εργαζομένων. 

Το 2003, όταν και πραγματοποιήθηκε η αγορά από την εταιρία «ΚΟΛΙΟΣ», η ΑΓΝΟ δεν είχε χρέη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 11 ετών, φορτώθηκε με χρέη και το 2012 άρχισε να μην ανταποκρίνεται στις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, επικαλούμενη έλλειψη ρευστότητας και αδυναμίας αποπληρωμής των υποχρεώσεων της. Από τον Μάρτιο του 2013 είχε σταματήσει κάθε παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας,

Μεθοδευμένο το κλείσιμο της ΑΓΝΟ, υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας κάνουν λόγο για μεθοδευμένη πτώχευση της εταιρίας. «Η εκ μέρους της ΑΓΝΟ μη πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών της οφείλεται στο γεγονός ότι είχε περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία αντιμετώπισής τους, δηλαδή σε κατάσταση παύσεως πληρωμών. ‘Όσες καταβολές έγιναν μετά τον Αύγουστο του 2012 ήταν μεθοδευμένες εκ μέρους της διοίκησης της ΑΓΝΟ.

Δεν αποδείχθηκε ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν σε εξόφληση μέρους των υποχρεώσεων ήταν πράγματι χρήματα προερχόμενα από τα ταμεία της ΑΓΝΟ, αφού, όπως αποδείχθηκε, η οικονομική διαχείριση της ΑΓΝΟ και της ΚΟΛΙΟΣ ήταν κοινή σε σημείο που να μην είναι σαφές με τίνος χρήματα γίνονταν οι όποιες καταβολές.

Οι καταβολές προς την ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. που επικαλείται η ΑΓΝΟ, δεν αποδείχθηκε ότι έγιναν με χρήματα της ΑΓΝΟ, καθώς η ΑΓΝΟ δεν είχε καμία ρευστότητα ήδη το Δεκέμβριο του 2012», αναφέρουν οι εργαζόμενοι.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν προκύπτει καμία απόδειξη για την αιτία της οφειλής της ΑΓΝΟ προς την Κολιός και για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το σωματείο, οι μεταβιβάσεις της ΑΓΝΟ προς την ΚΟΛΙΟΣ (οχήματα και χρήση σήματος) πρέπει να ελεγχθούν στα πλαίσια της πτωχευτικής διαδικασίας ως εικονικές.

Το σημείωμα της διοίκησης του σωματείου, καταλήγει αναφέροντας ότι η ΑΓΝΟ λειτουργούσε σαν «βιτρίνα» της «ΚΟΛΙΟΣ», με αποτέλεσμα να επέλθει η πτώχευση: «Από όλα αυτά προκύπτει ότι η Διοίκηση της ΚΟΛΙΟΣ και της ΑΓΝΟ ήταν κοινή, όπως κοινή ήταν και η οικονομική διαχείριση, κατά τρόπο που να είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των εταιρικών περιουσιών, καθώς οι συναλλαγές των εταιρειών ήταν εντελώς αδιαφανείς και γίνονται με μόνο συμβαλλόμενο μεταξύ των εταιρειών των ίδιο το Ν. Κολιό. Έτσι πτώχευσε κι η ΑΓΝΟ».

Πηγή – tpp