imag212121s

ΜΑΖΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟ ΞΕΣΠΙΤΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ!

Ως το «τελειωτικό χτύπημα» στην λαϊκή κατοικία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η απόφαση που πρόκειται να λάβει το υπουργείο Ανάπτυξης για τη μη παράταση της ισχύς του νόμου 4224/2013, ο οποίος προστάτευε την κύρια κατοικία (υπό προϋοθέσεις) από τους πλειστηριασμούς των δανειστών το 2014.

Από την 1 Ιανουαρίου του 2015, δηλαδή, τα χιλιάδες νοικοκυριά που δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκρίνονται στις δόσεις των στεγαστικών δανείων τους κινδυνεύουν να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο!

Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης σχολίαζαν, μάλιστα, πως το πλαίσιο προστασίας ήταν έτσι κι αλλιώς προσωρινό, μέχρι να είναι έτοιμες οι τράπεζες… να χειριστούν το ζήτημα.

Παράλληλα, για να “χρυσώσουν το χάπι” της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών, τονίζουν ότι υπάρχουν, τάχα, άλλες διατάξεις που προστατεύουν την πρώτη κατοικία, ενώ η σχετική ρύθμιση προστασίας από πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας χρησιμοποιήθηκε, δήθεν, μόνο σε 3.000 περιπτώσεις.

ΜΕΤΡΑ – ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οι «λύσεις» λοιπόν που θα προβλέπονται από το 2015 για να μην ξεσπιτωθεί μια οικογένεια και η ακίνητη περιουσία της εκποιηθεί, θα είναι πλέον είτε η «συνεργασία» με την τράπεζα που έχει χορηγήσει το δάνειο είτε η αίτηση για υπαγωγή στο λεγόμενο «νόμο Κατσέλη» του 2010. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο «νόμος Κατσέλη» δεν προστατεύει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό για χρέη προς το Δημόσιο.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, επιλέγει ταυτόχρονα με την ουσιαστική απελευθέρωση των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία, να εισάγει έναν φτηνό αντιπερισπασμό. Από τη μία θα πετάει τα νοικοκυριά οφειλέτες στα νύχια των τραπεζών και από την άλλη θα τους κλείνει το μάτι λέγοντας «υπάρχει και ένας νόμος που ενδεχομένως να σας προστατεύσει»…

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο πλαίσιο που θα ισχύσει για το 2015, θα εφαρμοστεί ο περίφημος «Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών» που περιλαμβάνει τους θεσμούς του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη» και των «Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης».

Η τράπεζα-δανειστής, δηλαδή, εφαρμόζοντας διαδικασίες κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της, θα επιβάλλει στον οφειλέτη ένα πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου του λαμβάνοντας υπόψη της «αν συνεργάζεται» και ποιες είναι «εύλογες δαπάνες» για να μπορεί να ζει…

Αν ο δανειολήπτης συνεργαστεί με την τράπεζα και αποδεχθεί τη «λύση» που του προτείνει τότε χαρακτηρίζεται «συνεργάσιμος» και απλά εξακολουθεί να πληρώνει τη δόση που του έχει ουσιαστικά επιβληθεί.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ… ΞΕΣΠΙΤΩΜΑΤΟΣ

Αν ένας δανειολήπτης δεν καταφέρει να τηρήσει το πρόγραμμα πληρωμών που του επεβλήθη από την τράπεζα τότε προβλέπονται τα παρακάτω βήματα:

  1. Αν η καθυστέρηση της δανειακής δόσης ξεπερνά τις 30 ημερολογιακές ημέρες, η τράπεζα αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση και παρέχει προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών στον δανειολήπτη να γνωστοποιήσει στην τράπεζα τα οικονομικά του στοιχεία και όποια άλλη σχετική πληροφορία του ζητηθεί.
  2. Αν ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί, τότε η τράπεζα στέλνει νέα επιστολή που «προειδοποιεί» για τις νομικές διαδικασίες που θα ακολουθήσει.

Στην περίπτωση δηλαδή που ο δανειολήπτης δεν μπορέσει να ακολουθήσει το πρόγραμμα των δόσεων, καθίσταται «μη συνεργάσιμος» (!) με την τράπεζα και κινδυνεύει το σπίτι του με πλειστηριασμό.

Η τράπεζα οφείλει να τον ειδοποιήσει (γραπτώς) ότι έχει χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμος» καθώς και για τις λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων της, όπως για παράδειγμα της εκποίησης του ακινήτου. Ακόμη, η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει τον δανειολήπτη και τους εγγυητές (αν υπάρχουν) αν θα συνεχίσουν να οφείλουν κάποιο ποσό (!!!) στην τράπεζα μετά την εκποίηση του ακινήτου (ή όποιας άλλης εξασφάλισης) καθώς και για τον τρόπο και το επιτόκιο που αυτό θα εκτοκίζεται.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στην (πολύ πιθανή) περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν μπορεί να υπαχθεί ούτε σε πρόγραμμα ρύθμισης των δόσεων ούτε στο «νόμο Κατσέλη» τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του.

Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής:

  1. Έκδοση διαταγής πληρωμής ή δικαστικής απόφασης. Δηλαδή απόφασης που θα επιτρέπει στην τράπεζα να προβεί σε κατασχέσεις.
  2. Επίδοση του νομικού εγγράφου με το οποίο δηλώνεται η έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης.
  3. Αν δεν υπάρχει ήδη υποθήκη ή προσημείωση στο ακίνητο τότε αυτό υποθηκεύεται ή προσημειώνεται.
  4. Εγγραφή κατασχετήριας έκθεσης και κοινοποίησης στον οφειλέτη.
  5. Ορισμός της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού

πηγή – iskra