joker_03

Η Εκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του “Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2013”, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4.11.2014, συνιστά αξιόπιστη πηγή και θησαυρό πληροφοριών για την κατάσταση των Δημοσίων Οικονομικών της Ελλάδας. Η τεχνοκρατική ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την παράθεση άρτια επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων, αποτυπώνει με αμεροληψία την εξέλιξη των κυριότερων δημοσιονομικών μεγεθών κατά τη διάρκεια του 2013.

Οι διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πορεία των δημοσιονομικών δεικτών το 2013, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα μεγαλόστομα λόγια του δικομματικού κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου, περί συντελούμενης βελτίωσης των Δημοσίων Οικονομικών και βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους της χώρας. Από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξάγονται οι ακόλουθες βασικές διαπιστώσεις:

1) Το 2013 ο Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός (ΓΚΠ) παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα -5,56 δις ευρώ (€). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 6,17 δις €, προκύπτει ότι το 2013 το συνολικό έλλειμμα του ΓΚΠ διαμορφώθηκε σε -11,73 δις € (πίνακας 1.3.1). Συμπέρασμα: Οι φανφάρες των κυρίων Σαμαρά, Βενιζέλου, Στουρνάρα και Χαρδούβελη περί της ύπαρξης πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά καιροσκοπική προπαγάνδα για εσωτερική κατανάλωση.

2) Το σύνολο των δαπανών εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, δηλαδή δαπάνες τόκων, δαπάνες χρεολυσίων και λοιπές κατηγορίες δαπανών, ανήλθαν το 2013 στο ποσό των 69,4 δις €, εκ των οποίων τα 59,6 δις € ήταν χρεολύσια (πίνακας 1.2.5). Τα χρεολύσια βραχυπρόθεσμου και μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού, αποτελούν τη σημαντικότερη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού. Αν στο έλλειμμα των 11,7 δις αθροιστούν και οι δαπάνες χρεολυσίων, τότε το συνολικό ακαθάριστο έλλειμμα του ΓΚΠ έφτασε το 2013 τα 71,3 δις €. Όσοι ερευνητές έχουν διεισδύσει στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, θα έχουν αντιληφθεί ότι η μεταβολή του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, προσδιορίζεται από την διαχρονική τάση του ακαθάριστου ελλείμματος του ΓΚΠ. Για το 2014 οι δαπάνες τοκοχρεολυσίων εκτιμώνται σε 145 δις € έναντι αρχικής κυβερνητικής πρόβλεψης 71,1 δις €.

3) Ο κρατικός δανεισμός, δηλαδή τα πιστωτικά έσοδα του ελληνικού κράτους, διαμορφώθηκαν το 2013 σε 76,6 δις € (πίνακας 1.1.2 ). Οι τεχνοκράτες του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρατηρούν: «…τα πιστωτικά έσοδα (δανεισμός) του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και είναι αυξημένα κατά 10,44 δις € ή 15,78% προκειμένου να καλύψουν τις πρόσθετες δανειακές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού» (σελίδα 19). Ουσιαστικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποδέχεται την ύπαρξη ασυγκράτητου κρατικού δανεισμού από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών. Ο κρατικός δανεισμός (πιστωτικά έσοδα) του 2014 εκτιμάται σε 140 δις € και θεωρείται ο μεγαλύτερος δανεισμός στην δημοσιονομική ιστορία της χώρας. Ο δανεισμός του υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον κατά 60% αφορά έντοκα γραμμάτια και ειδικές εκδόσεις ομολόγων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αδυνατεί να εξηγήσει τους λόγους του αχαλίνωτου κυβερνητικού δανεισμού. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, σε ποιους παράγοντες αποδίδεται ο ανεξέλεγκτος δανεισμός του ελληνικού δημοσίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2014, όταν μάλιστα οι πρωτογενείς δαπάνες έχουν υποστεί τεράστια μείωση και τα χαράτσια πέφτουν κατά ριπάς στους πολίτες.

4) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από ανεξόφλητους άμεσους και έμμεσους φόρους, προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές, διαμορφώθηκαν το 2013 σε 62,4 δις € (πίνακας 1.1.1). Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι το ποσό αυτό είναι υποεκτιμημένο, γιατί στο “εισπρακτέο υπόλοιπο” των ληξιπρόθεσμων οφειλών, “δεν περιλαμβάνονται τα μη εισπραχθέντα έσοδα των τελωνείων της χώρας, τα οποία ως βεβαιωτικές και εισπρακτικές αρχές, ενεργούν βεβαίωση και είσπραξη δημοσίων εσόδων δυνάμει νομίμου τίτλου” (σελ. 21). Το 2014 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς το κράτος, εκτιμώνται σε 74 δις έναντι 62,4 δις € που ήταν το 2013.

Από τις ανωτέρω καθοριστικής σημασίας διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνάγεται ότι η κατάσταση των Δημοσίων Οικονομικών της χώρας, χρόνο με το χρόνο καθίστανται ολοένα και τραγικότερη. Η χώρα βρίσκεται στην εντατική και αναπνέει με δανεικά και οι σαμαράδες μας παραμυθιάζουν με αρλούμπες σαν το success story. Αντί οι σαμαράδες, να μας διευκρινίσουν τους λόγους, που η κυβέρνηση δανείζεται ασύστολα και οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους αυξάνονται αλματωδώς, αρέσκονται στην παραπληροφόρηση και άρα στον εμπαιγμό των δεινοπαθούντων από την οικονομική κρίση πολιτών.

 Πηγή – kontranews