Στα επίπεδα του 2012 και μάλιστα με άμεση καταβολή των αναδρομικών που προκύπτουν, επαναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο τις συντάξεις των ενστόλων (Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας), των πανεπιστημιακών καθηγητών και των Διευθυντών γιατρών του ΕΣΥ

Σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, έκρινε αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την κυβερνητική πράξη αναδρομικού περιορισμού των συντάξεων των στρατιωτικών που έγινε τον Αύγουστο του 2012.

Μάλιστα, στην περίπτωση των συνταξιούχων ενστόλων η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχεδόν ομόφωνα (27 υπέρ και 2 κατά) αποφάνθηκε ότι ο νόμος 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016) καταργήθηκε με τον νεότερο πρόσφατο νόμο 4307/2014, κρίνοντας ότι η κυβερνητική πράξη περιορισμού  των συντάξεων των ενστόλων δεν έχει «νόμιμο έρεισμα και είναι άνευ αντικειμένου».

Τελικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε την κυβερνητική απόφαση που μείωσε το ύψος των συντάξεων και διαβίβασε απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εντολή για άμεση αναπροσαρμογή των συντάξεων στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα, επιστρέφοντας άμεσα στους συνταξιούχους ενστόλους τα ποσά των συντάξεών τους που παρακρατήθηκαν μέχρι τώρα.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν και οι αναδρομικές περικοπές των συντάξεων που έγιναν τον Αύγουστο του 2012 στους συνταξιούχους πανεπιστημιακούς καθηγητές και στους γιατρούς διευθυντές του ΕΣΥ, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με πλειοψηφία 21 υπέρ και 8 κατά, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών η Ολομέλεια έκρινε ότι οι περικοπές των συντάξεων παραβιάζουν τις  διατάξεις του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την ισότητα, την αναλογικότητα, την αξιοκρατία και την ιδιοκτησία.

πηγή – tpp