"Χαρίζουν" την υποχρέωση της Siemens για επενδύσεις, δεν υλοποιείται η συμφωνία συμβιβασμού

Σε φιάσκο εξελίσσεται η συμφωνία συμβιβασμού με την Siemens, καθώς ουσιαστικά της επιτρέπεται να μην προχωρήσει στις επενδύσεις για τις οποίες έχει συμβατική υποχρέωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από γραπτή απάντηση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη σε ερώτηση 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

-δεν έχει υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς δεν έχει υποβληθεί καν σχέδιο

-αναγνωρίσθηκε ως επένδυση η ανακεφαλαιοποίηση υφισταμένων εταιρειών.

«Η Επιτροπή Εποπτείας αναμένει την υποβολή σχεδίου επενδυτικής πρότασης το οποίο επεξεργάζεται η αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων (κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens) η οποία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση πραγματικών και ουσιαστικών τομέων επενδύσεων από την Siemens», τονίζεται και ξεκαθαρίζεται ότι «η εξεταζόμενη επένδυση αφορά στην πραγματοποίηση μίας νέας επένδυσης, η οποία θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων και η κατασκευή ενός νέου εργοστασίου».

Η Επιτροπή Εποπτείας για την υλοποίηση της συμφωνίας αναφέρει σημείο προς σημείο την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Συγκεκριμένα:

Α) Παροχή ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ:

Η Siemens έχει διαγράψει συνολικά 73.761.549, 63 ευρώ ανεξόφλητες εισπρακτέες απαιτήσεις της έναντι φορέων του ελληνικού Δημοσίου και έχουν ήδη καθοριστεί οι επιπλέον εισπρακτέες απαιτήσεις που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού διαγραφής, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Β) Παροχή ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ μέσω 5 επί μέρους δράσεων:

-Η Επιτροπή Εποπτείας έχει εγκρίνει ποσό ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια ανιχνευτικών μηχανημάτων (Χ-Rays) στο υπουργείο Οικονομικών και ήδη εκπονείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η σχετική προκήρυξη.

-Η Επιτροπή Εποπτείας αποφάσισε καταρχήν τη διάθεση 16,8 εκατομμυρίων ευρών, το οποίο κατανέμεται ως εξής: 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για την υποστήριξη του έργου των δικαστικών αρχών, 4 εκατομμύρια για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και το υπόλοιπο ποσό για την υποστήριξη δράσεων του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

-Η Επιτροπή Εποπτείας αποφάσισε τη διάθεση συνολικού ποσού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με δύο πυλώνες: α) τη χορήγηση 80 ερευνητικών προγραμμάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια, σε συνεργασία με το ΙΚΥ, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και β) τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με τα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

-Η Επιτροπή έχει αποφασίσει την πενταετή παροχή συνολικά 500 υποτροφιών Αριστείας του ΙΚΥ-Πρόγραμμα ΙΚΥ/Siemens, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 18,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ήδη καλυφθεί οι θέσεις για τα δύο από τα πέντε έτη του προγράμματος, ήτοι 50 θέσεις για μεταπτυχιακές υποτροφίες επιπέδου μάστερ στην Ελλάδα, 50 θέσεις για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα και 100 θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 5.185.000 ευρώ. Επιπλέον, έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη 100 επιπλέον θέσεων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα και μαζί με τη συνέχιση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν ήδη ξεκινήσει τα δύο προηγούμενα έτη, ο συνολικός προϋπολογισμός για το τρίτο έτος του προγράμματος υποτροφιών (ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ανέρχεται στα 4.985.000 ευρώ.

-Έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εθνικής ‘Άμυνας, οι πλέον επείγουσες ανάγκες σε ιατρικό εξοπλισμό, για τα δύο πρώτα χρόνια της παροχής, ύψους περίπου 13,5 και 2,2 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Διερευνώνται διαδικαστικά θέματα της προμήθειας των φορέων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε η παροχή του εξοπλισμού να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.

Γ) Επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ:

Η Επιτροπή Εποπτείας αποφάσισε ότι η εκπλήρωσης της τρίτης συμβατικής υποχρέωσης της Siemens επιτεύχθηκε μέσω της ανακεφαλαιοποίησης ύψους 157 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τις εταιρείες Siemens AE, Siemens Diagnostics ABEE και Kintec AE για το 2012, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα.

Δ). Περαιτέρω επενδύσεις:

Η Επιτροπή Εποπτείας αναμένει την υποβολή σχεδίου επενδυτικής πρότασης, το οποίο επεξεργάζεται η αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων εξετάζεται και η κατασκευή νέου εργοστασίου στη χώρα μας.

πηγή: Αυγή