11,5 ΔΙΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΗ!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 167 ΕΚΑΤ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία κύριας-επικουρικής-πρόνοιας παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης και κατάρρευσης από έλλειψη πόρων-υποδομών και προσωπικού, λόγω των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στα 11,485 δισ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Οκτωβρίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, που είχαν διαβιβαστεί από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σημειώνοντας σε μηναία βάση αύξηση κατά 167 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 11,318 δισ. ευρώ του Σεπτεμβρίου

Από τα 11,485 δισ. ευρώ των οφειλών τα 8,3 δισ. ευρώ αφορούν στην κύρια οφειλή και τα 3,16 δισ. ευρώ σε πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις.

ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Τον Οκτώβριο οι συνολικές εισπράξεις εκτός ρύθμισης ανήλθαν στα 28,6 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις στα πλαίσια ρυθμίσεων στα 14,5 εκατ. ευρώ.

Από τις εισπράξεις των ρυθμίσεων παλαιότερων οφειλών, έσοδα 9,8 εκατ. ευρώ προήλθαν από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και έσοδα 3,3 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής». Πάντως τον Οκτώβριο βρέθηκαν εκτός ρύθμισης 1.503 οφειλέτες, με συνολικές οφειλές 200, 16 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Οι κύριοι παράγοντες που έχουν οδηγήσει, πάντως, στα πρόθυρα του κραχ τα ασφαλιστικά ταμεία είναι: η εκτίναξη πέρα από κάθε προηγούμενο της ανεργίας που στερεί από το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πολλά δις ευρώ, η δραστική μείωση μισθών, η εισφοροδιαφυγή, η αδήλωτη εργασία και οι ευέλικτες μορφές εργασίας που αποτιμώνταν τον Ιούνιο του 2014 σε 8,5 δις, η μείωση εισφορών εργοδοτών κυρίως αλλά και εργαζομένων, η περικοπή των κοινωνικών πόρων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε , τέλος, και τα 12 δις απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων από το «περιβόητο» PSI.

πηγή – iskra