Στους ιδιώτες περνάει ο κομβικός για την ανάπτυξη τομέας της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας με την κυβέρνηση να φέρνει σε διαβούλευση την επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου.

Με κλειδί την απόφαση που ορίζει ότι τα ερευνητικά κέντρα θα αναζητούν μόνα τους πόρους, ανοίγει η πόρτα στα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια για να καρπωθούν τα κέρδη της έρευνας, αλλά και του διατιθέμενους πόρους από το ΕΣΠΑ 2014–2020.

Το σχετικό νομοθέτημα έχει κατατεθεί από την 6η Σεπτεμβρίου κι αναμένεται σύντομα να τεθεί προς διαβούλευση και να παίρνει την τελική του μορφή. ¨οπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου, επιβάλλονται στους φορείς της έρευνας επιχειρηματικοί κανόνες λειτουργίας και βιωσιμότητας με έμφαση στην αναζήτηση ίδιων πόρων – στην αντίθετη περίπτωση, και αφού παρέλθει εξάμηνη προθεσμία για την προσαρμογή στο νέο καθεστώς, διακόπτεται η κρατική χρηματοδότηση. Εισάγει επίσης ρυθμίσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν σκανδαλώδεις, όπως π.χ. τη δυνατότητα που παρέχεται στα ερευνητικά κέντρα για απευθείας αναθέσεις διαγωνισμών και προμηθειών, μέσα από μυστικές συνεδριάσεις και καθ’ υπέρβασιν των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις – με αύξηση του αντικειμένου της σύμβασης από τις 100.000 στις 140.000 ευρώ.

Πηγή – tvxs