Της Βάλιας Μπαζού

Με την πρώτη ανάγνωση, το ΥΠΕΚΑ θεσμοθέτησε τις καταδύσεις στο σουρεαλισμό! Μιλάμε για διάταξη νόμου που προβλέπει καταδύσεις σε τζαγκούζι, σε χαμάμ, σε γκαζόν και για τους πιο ψαγμένους καταδύσεις- εννοείται με στολή δύτη και μπουκάλες οξυγόνου –  σε…συνεδριακά κέντρα!

Με τη δεύτερη ανάγνωση, και άνευ διάθεσης για πλάκα, το ΥΠΕΚΑ θεσμοθέτησε τις καταδύσεις στην υπανάπτυξη, καταδύσεις στη διαστρέβλωση κάθε έννοιας σοβαρής τουριστικής ανάπτυξης με γνώμονα τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των ακτών. Και αυτό γιατί προβλέπεται ακόμα και η παραχώρηση τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας καθώς και η κατασκευή τεραστίων και άσχετων με τις καταδύσεις εγκαταστάσεων.
Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

«Υποβρύχιες» – χερσαίες εγκαταστήσεις

Με τροπολογία, που εννοείται ότι κατατέθηκε και ψηφίστηκε σε άσχετο νομοσχέδιο, το ΥΠΕΚΑ τροποποίησε το άρθρο 13 του ν. 3409/2005, το οποίο ρύθμιζε τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου.
Για την οικονομία της συζήτησης ας δεχθούμε ότι το άρθρο χρειαζόταν αλλαγές. Τι είδους όμως; Γιατί αυτές που παρουσίασε το ΥΠΕΚΑ και ψήφισε η Βουλή απλώς θα εξυπηρετήσουν μια πολύ περίεργη κατηγορία «επενδύσεων» στο όνομα δήθεν της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.

Το άρθρο 13, ήταν 271 λέξεις και για την αντικατάστασή του χρειάστηκαν 2524 λέξεις και 20 παράγραφοι σε ένα και μόνο άρθρο!

Και ιδιού το ρεζουμέ του πονήματος του 2524 λέξεων:

– Καταδυτικό πάρκο μπορεί να αποκτήσει ο κάθε πικραμένος! Και αυτό γιατί φορέας διαχείρισης μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σύμπραξη αυτών.

-Η θαλάσσια περιοχή και ο πυθμένας της χαρακτηρίζεται ως Καταδυτικό Πάρκο με  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού.. Με την ίδια απόφαση μπορεί επίσης να παραχωρούνται τμήματα αιγιαλού και παραλίας!

-Τα καταδυτικά πάρκα έχουν και χερσαίες εγκαταστάσεις! Και όχι ότι κι ότι… Σύμφωνα με την παράγραφο 19 του νέου άρθρου, χερσαίες εγκαταστάσεις «μπορούν να αποτελούν και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014». Και τι προβλέπει αυτός ο νόμος; Ιδού:

«Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται:
α. Συνεδριακά κέντρα
β. Γήπεδα γκολφ
γ. Τουριστικοί λιμένες
δ. Χιονοδρομικά κέντρα
ε. Θεματικά πάρκα
στ. Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού (Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα ανα ζωογόνησης (spa)

-Καταδυτικά πάρκα μπορούν να γίνουν ακόμα και σε περιοχές Natura. Η πρόβλεψη αυτή υπήρχε και στην προηγούμενη ρύθμιση με μια διαφορά. Προβλεπόταν ότι απαιτείται η γνώμη της διαχειριστικής αρχής, πρόβλεψη που έχει απαλειφθεί.
Και ακόμα:

-Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου μπορεί να εισπράττει αντίτιμο από τους επισκέπτες του Πάρκου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της απόφασης παραχώρησης.

– Ο φορέας του Καταδυτικού Πάρκου επιτρέπεται να παράγει και να εμπορεύεται σχετικό με το Πάρκο ενημερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

ΥΓ
Επειδή στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής συγκαταλέγονται και τα χιονοδρομικά κέντρα, λέτε να δώσουν άδεια καταδυτικού πάρκου στον Παρνασσό ή στο Καιμακτσαλάν;

πηγή – το ποντίκι