Κόλαφος είναι η 10η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής νομοθεσίας του WWF Ελλάς για την περίοδο Ιούλιος 2013 – Ιούνιος 2014, αφού μέσα από την καταγραφή και τον σχολιασμό όλων των νομοθετημάτων αποκαλύπτεται ότι κατεδαφίζεται συστηματικά το περιβαλλοντικό κεκτημένο στο όνομα ενός μη βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό – κοινωνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έκθεση του WWF Ελλάς όσον αφορά τον τομέα της τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, αφού αποτυπώνεται με τον πιο έκδηλο τρόπο ότι όλα τα βάρη πέφτουν στο μουλάρι, δηλαδή στον οικιακό καταναλωτή, στο όνομα μιας ανάπτυξης που δήθεν θα έρθει μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών και σε βάρος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, αλλά και μιας ανάπτυξης με βλέμμα στο μέλλον.

Στην έκθεση της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης παρουσιάζονται οι λεγόμενες «κρυφές» αυξήσεις στον λογαριασμό της ΔΕΗ, οι αυξήσεις εκείνες, δηλαδή, που οι οικιακοί καταναλωτές δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν, αφού αφορούν επί μέρους χρεώσεις, η αναπροσαρμογή των οποίων «χάνεται» μέσα στο γενικό σύνολο.
Το WWF Ελλάς στην έκθεσή του αναφέρεται στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και στις χρεώσεις του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όσον αφορά το ΕΤΜΕΑΡ και ειδικότερα για την περίοδο Ιούλιος 2013 – Ιούνιος 2014, οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν οδήγησαν σε μεγάλες αυξήσεις για τους οικιακούς καταναλωτές και σε μεγάλες μειώσεις για τους πελάτες υψηλής τάσης, δηλαδή για τη βιομηχανία. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αθροιστικά μέσα στην περίοδο αναφοράς της έκθεσης οι ποσοστιαίες μεταβολές στη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ στις διάφορες κατηγορίες πελατών ήταν οι εξής:

♦ Υψηλή Τάση μείωση κατά 37,18%
♦ Μέση τάση κατανάλωση >13 GWh (ΜΤ) μείωση κατά 70,23%
♦ Μέση τάση κατανάλωση <13 GWh (ΜΤ) αύξηση κατά 64,56%
♦ Μέση τάση – Αγροτική χρήση αύξηση κατά 94,43%
♦ Χαμηλή τάση – Αγροτική χρήση αύξηση κατά 75,77%
♦ Χαμηλή τάση – Οικιακή χρήση αύξηση κατά 175,97%
♦ Χαμηλή τάση – Λοιπές χρήσεις αύξηση κατά 107,17%

Οι ερευνητές της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης επισημαίνουν ότι είναι φανερή η κατά πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση των οικιακών καταναλωτών και η αντίστοιχη ελάφρυνση των ενεργοβόρων βιομηχανιών στην υψηλή και μέση τάση.

Αντίστοιχη, όμως, είναι η εικόνα και στις νέες χρεώσεις του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που ανακοινώθηκαν από τη ΡΑΕ. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή τάση (μεγάλες βιομηχανίες), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης συστήματος μειώνονται κατά 4,9% σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις. Για τους πελάτες που συνδέονται στη μέση τάση (βιομηχανίες μεσαίου μεγέθους, μεγάλες και μεσαίες εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος μειώνονται ακόμα περισσότερο κατά περίπου 29%, ενώ και οι χρεώσεις χρήσης Δικτύου μειώνονται κατά 1,8% ως προς το σκέλος ενέργειας και αυξάνονται κατά 3,4% ως προς το σκέλος ισχύος. Αντιθέτως για τους οικιακούς πελάτες στη χαμηλή τάση επιβλήθηκε έστω και μικρή αύξηση μεταξύ 0,5% και 0,8%, αθροιστικά για τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου.

Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση επισημαίνει ότι εκτός από τη δραστική μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και τις μειώσεις των χρεώσεων μεταφοράς και διανομής, η κυβέρνηση κατόπιν ασφυκτικών πιέσεων από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και μέσω της συμμετοχής της στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ στις 28.2.2014 έλαβε σειρά επιπλέον μέτρων για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Συγκεκριμένα για τους πελάτες υψηλής τάσης αποφάσισε έκτακτη έκπτωση ύψους 10% στα τιμολόγια υψηλής τάσης για 1+1 χρόνια με αναδρομική ισχύ την 1.1.2014, περαιτέρω έκπτωση 10% για όλους τους πελάτες υψηλής τάσης με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWh και πρόσθετη έκπτωση 25% σε όλους τους πελάτες υψηλής τάσης εκτός αυτών με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWh για τις ώρες λειτουργίας τους στη ζώνη ελαχίστου (νύχτα και Σαββατοκύριακα).

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους ερευνητές του WWF Ελλάς, η διαχρονικά δυσανάλογη επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω ΕΤΜΕΑΡ, οφείλεται στην κοντόφθαλμη και με αμιγώς λογιστικά κριτήρια προσέγγιση της κυβέρνησης στο ζήτημα της ανάπτυξης των ΑΠΕ, αφού δεν έλαβε μέτρα για την άρση των στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες στην πράξη επιδοτούν τα ορυκτά καύσιμα. Και η έκθεση, όσον αφορά τις ΑΠΕ, καταλήγει ότι το ΥΠΕΚΑ συνέχισε την πολιτική περιορισμού της διείσδυσης των ΑΠΕ που ξεκίνησε το 2012 και οδήγησε στο πάγωμα της αγοράς, ενώ καθυστέρησε αδικαιολόγητα και την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή από μικρές ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά).

Πηγή – Ποντίκι