Της Ντάνι Βέργου

Mε νύχια και με δόντια η κυβέρνηση θα κρατήσει την καθαρή Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη (ΔΦΔ) κάτω από τα 2,019 δισεκατομμύρια ευρώ. Πατώντας επί… αρρώστων, το υπουργείο Υγείας εκδίδει εν μια νυκτί σωρεία υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλει νέα, εξωφρενικά χαράτσια στους ασθενείς και υπόσχεται στους φαρμακοποιούς κυρώσεις αν δεν συμμορφωθούν με τις απίστευτες απαιτήσεις του.

Αφήνοντας τον άρρωστο δίχως επιλογή, το υπουργείο Υγείας επιβάλλει αύξηση στη συμμετοχή του στα πρωτότυπα φάρμακα που δεν έχουν γενόσημα μέχρι και 120%, προσθέτοντας με τον τρόπο αυτό άλλη μια βαριά οικονομική εισφορά στην ατελείωτη λίστα των άδικων επιβαρύνσεων που έχει εισαγάγει τα τελευταία χρόνια.

Η κυβέρνηση καταργεί την κατά 50% συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στη διαφορά μεταξύ Λιανικής Τιμής (ΛΤ) και Ασφαλιστικής Τιμής (ΑΤ) για κάθε κουτί πρωτότυπου φαρμάκου που δεν έχει αντίγραφο και η τιμή του δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό ο ασθενής εξαναγκάζεται να πληρώσει ολόκληρο το ποσό μέχρι τα 50 ευρώ και μόνο στην περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει τα 50 ευρώ χρεώνεται ο Οργανισμός!

Αναλυτικότερα, με τον νέο τρόπο κοστολόγησης, ο ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει τη συμμετοχή του συν όλη τη διαφορά (Τιμή Λιανικής μείον Ασφαλιστική Τιμή) μέχρι το ποσό των 50 ευρώ.

Γενόσημα με καπέλο

Σε φάρμακο με Λιανική Τιμή 60 ευρώ και Ασφαλιστική Τιμή 10 ευρώ, για παράδειγμα, ο ασφαλισμένος καλείται να πληρώσει τη διαφορά των δύο, 50 ευρώ, συμμετοχή στο 25% επί της Ασφαλιστικής Τιμής, 2,5 ευρώ, και το 1 ευρώ για τη συνταγή, συνολικά 53,5 ευρώ. Την ώρα που το Ταμείο πληρώνει το υπόλοιπο της συμμετοχής, 75% επί της Ασφαλιστικής τιμής, 7,5€, συνολικά 6,5 ευρώ.

Σε φάρμακο με Λιανική Τιμή 80 ευρώ και Ασφαλιστική Τιμή 10 ευρώ, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώσει τη διαφορά (Τιμή Λιανική – Ασφαλιστική Τιμή) 50 ευρώ, συμμετοχή στο 25% επί της Ασφαλιστικής Τιμής, 2,5 ευρώ, και 1 ευρώ για τη συνταγή, σύνολο 53,5 ευρώ, ενώ το Ταμείο πληρώνει τη διαφορά πάνω από τα 50 ευρώ (ΤΛ – ΑΤ) 20 ευρώ € (80 ευρώ-10ευρώ-50ευρώ = 20 ευρώ) και το υπόλοιπο συμμετοχής 75% επί της Ασφ. Τιμής, 7,5 ευρώ, σύνολο 26,5€.

Για τα φάρμακα δε που έχουν αντίγραφα, με άλλη υπουργική απόφαση η κυβέρνηση απειλεί τώρα τους φαρμακοποιούς με κυρώσεις εάν δεν δίνουν το φτηνότερο γενόσημο ή αν δεν παίρνουν την υπογραφή του ασθενούς ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο, για το οποίο θα πληρώνει τη διαφορά εξ ολοκλήρου! Μετά το κυνηγητό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), των ιατρών, σειρά παίρνουν οι φαρμακοποιοί, τους οποίους ο Οργανισμός θα ελέγχει σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση σε μηνιαία βάση, ενώ θα επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπουν τη διακοπή της σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ για χρονικό διάστημα ανάλογο με την παράβαση…

πηγή: efsyn.gr