Άλλο ένα φιάσκο της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας φανερώθηκε τις τελευταίες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας είναι κάτι λιγότερο από πενιχρά. Συγκεκριμένα μόνο 7.816 άνεργοι κρίθηκαν ότι τηρούν τις προϋποθέσεις όταν οι άνεργοι πάνω από ένα χρόνο ξεπερνάνε το μισό εκατομμύριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ παρά τις προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να διευρυνθεί το πρόγραμμα που συμπεριλαμβανόταν στο μνημόνιο στην πραγματικότητα μόνο το 1.5% των μακροχρόνια ανέργων κατάφεραν να λάβουν το βοήθημα των 200€ ανά μήνα.

Κι όμως ο αρμόδιος υπουργός, κος Βρούτσης, είχε προβλέψει ότι τουλάχιστον 35.000 άνεργοι θα επωφελούνταν από το πρόγραμμα. Αρχικά το βοήθημα είχε προγραμματιστεί να δίνεται σε άνεργους πάνω από 12 μήνες μεταξύ 45 και 65 χρονών, ωστόσο εξαιτίας τα τρομακτικά ποσοστά ανεργίας των νέων οδήγησε στην απόφαση να γίνονται δεκτοί και οι νέοι έως 20 ετών. Ενώ όμως φαινομενικά το πρόγραμμα άνοιξε για τους νέους οι περισσότεροι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ενταχτούν σε αυτό εξαιτίας άλλων περιορισμών. Ποιο συγκεκριμένα προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν οι νέοι να έχουν υποβάλει την αίτησή τους εντός 60 ημερών από την διακοπή του επιδόματος ανεργίας, κάτι σημαίνει ότι σε αυτό μπορούσαν να εγγραφούν μόνο όσοι έχασαν τη δουλειά τους μεταξύ 12 και 14ων μηνών. Όσοι είχαν την ατυχία να χάσουν τη δουλειά τους πριν από 14 μήνες αποκλείονταν αυτόματα.

Επιπλέον στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από τα 12.000€. Αυτό φαίνεται αρχικά λογικό αλλά ο υπολογισμός γίνεται με βάση το εκκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς και έτσι ουσιαστικά αποκλείονται όσοι πριν από 14 μήνες είχαν μια καλή εργασία.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το 2014 μόνο 6.691 αιτούντες να γίνουν δεκτοί (1.125 το 2013) από τους 510.000 που επίσημα έχει καταγράψει ο ΟΑΕΔ ως μακροχρόνια ανέργους. Και αν το 1.5% δεν σας φαίνεται εντυπωσιακό δείτε το διαφορετικά: Το 98.5% των μακροχρόνια ανέργων δεν μπορούν να λάβουν το βοήθημα για τους μακροχρόνια άνεργους…

Πηγή – tpp international