Η ARTUME, ιδιοκτήτρια του οικοπέδου του πρώην Μουζάκη, έχει ζητήσει εξαίρεση από την καταβολή του φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Σε αντίθεση πλέον με τους άλλους φορολογούμενος, οι οποίοι φορολογούνται από το πρώτο ευρώ παράλληλα με τα χαράτσια, η εταιρεία σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές της, μόνο για το 2009, δεν έχει πληρώσει ειδικό φόρο ακίνητης περιουσίας ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.  Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την έκθεση αποτελεσμάτων της ίδιας της εταιρείας.

Η  Artume, λοιπόν, έχοντας την πολιτική εξαίρεσης από τη φορολογία, ανέλαβε μετά τα κάγκελα στο Ειδικό Σχολείο το Βουστάσιο να φτιάξει τα γήπεδα του μπάσκετ στην Πλατεία Σωτήρη Πέτρουλα έναντι αγνώστου τιμήματος, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως ο χορηγός του δήμου στην περιοχή της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.  Την Τετάρτη Ιουλίου,  λοιπόν, ο δήμαρχος  Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης  εγκαινιάζει τα γήπεδα της πλατείας Σωτήρη Πέτρουλα μαζί με την εταιρεία που θέλει να εξαιρείται από την καταβολή του φόρου για την έκταση που έχει αγοράσει!

Πηγή – Ακαδημία Πλάτωνος