Με ζημίες και το 2013 ο ΔΟΛ

Ο όμιλος ΔΟΛ (Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη) το 2013,παρουσίασε ζημίες ύψους 28.482.843 ευρώ, έναντι ζημίων 32.476.184 ευρώ το 2013. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΔΟΛ, ανήλθε σε 90.336.837 ευρώ , από 96.041.058 ευρώ το 2012.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου σε δάνεια ανέρχονται σε 107.103.502 ευρώ και οι μακροπρόθεσμες σε 28.717.640 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι αρνητικά κατά 71.164.670 ευρώ.

Πηγή – Active media, συσπείρωση δημοσιογράφων