1

Η δεύτερη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση στην τριετία

Με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν τον Απρίλιο εφέτος τόσο οι εξαγωγές (στις οποίες η πτώση ανήλθε στο 20,9%) όσο και οι εισαγωγές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας. Υποδηλώνει την αδυναμία βιώσιμης στήριξης της ανάκαμψης της οικονομίας στον πυλώνα της εξαγωγικής ζήτησης

Βραχύβια αποδείχθηκε η ανοδική αντίδραση των εξαγωγών, καθώς η άνοδος του Μαρτίου δεν συνεχίστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Μάλιστα, αντί ανόδου, σημειώθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση σε επίπεδο μηνιαίας ανάλυσης, της τελευταίας τριετίας, πίσω μόνο από την υποχώρηση του περασμένου Νοεμβρίου (-21,5%, σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012).

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των εκτιμήσεων του Απριλίου της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε κατά 20,9%, στα 2,02 δισ. ευρώ (από 2,55 δισ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2013). Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μικρότερη υποχώρηση της τάξης του 12,4%.

Σημειώνεται ότι η υποχώρηση αυτή των εξαγωγών συσχετίζεται άμεσα με τα περυσινά γεγονότα της Κύπρου, καθώς τον Απρίλιο του 2013 υπήρξε έντονα ανοδική αντίδραση (+13,6%) στην υποχώρηση που είχε καταγραφεί, λόγω της κρίσης του Μαρτίου στη γειτονική χώρα, που επηρέασε άμεσα το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας.

Η μεγάλη αυτή υποχώρηση ενέτεινε τους ρυθμούς μείωσης των εξαγωγών και σε επίπεδο 12μήνου, στο 5,3%, σε σχέση με την περίοδο Μάιος 2012- Απρίλιος 2013.

Ειδικά, για τον περασμένο Απρίλιο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 29% προς τις τρίτες χώρες κατά 5,2% και κατά 11,8% προς τις χώρες της ΕΕ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, πάντως, οι ελληνικές εξαγωγές, επίσης, μειώθηκαν τόσο προς τις ευρωπαϊκές χώρες (-11%) όσο και προς τις τρίτες χώρες (-15,1%).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ ξεπερνάει αυτό των τρίτων χωρών τόσο σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών όσο και της αξίας αυτών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε νέο ποσοστό αναλογίας εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ στο 52,6%, έναντι ποσοστού 47,4% προς τις τρίτες χώρες. Η αναλογία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή και διαμορφώνεται στη σχέση 66,7% υπέρ των χωρών της ΕΕ έναντι 33,3% των τρίτων χωρών.

Από τις 10 μεγάλες κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων, μόλις 2 κλάδοι εμφάνισαν θετική μεταβολή, αυτοί των χημικών (+1,5%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (+49,8%), ενώ οριακή ήταν η υποχώρηση για τα μηχανήματα (-0,9%), που επιδεικνύουν αντοχές, τους τελευταίους μήνες. Αντίθετα, ξεχώρισαν για την πτωτική τους κίνηση οι κλάδοι των ελαιολάδων (-66,2%), των πετρελαιοειδών (-30,9%), των τροφίμων-ποτών (-30,5%) και των βιομηχανικών προϊόντων (-16,2%).

Στο πεδίο των εισαγωγών, συνεχίστηκαν οι έντονες διακυμάνσεις, καθώς δεν υπήρξαν νέες παραλαβές πλοίων, όπως είχε συμβεί το δίμηνο Φεβρουαρίου- Μαρτίου.

Αδυναμία του εξαγωγικού πυλώνα

Η υποχώρηση των εξαγωγών υποδηλώνει την αδυναμία βιώσιμης στήριξης της ανάκαμψης της οικονομίας στον πυλώνα της εξαγωγικής ζήτησης παρά την αδύναμη ανάκαμψη στην Ευρώπη.

Οι συνολικές εξαγωγές προς την Ε.Ε. μειώθηκαν το Μάρτιο 2,6%, ενώ προς τις τρίτες χώρες αυξήθηκαν 5,2%, προφανώς λόγω των πετρελαιοειδών. Αν, ωστόσο, αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τότε οι εξαγωγές μειώνονται τόσο προς την Ε.Ε. (-4,1%) όσο και προς τις τρίτες χώρες (-9,2%) κι εδώ είναι εμφανής η αρνητική επίδραση του ανατιμημένου ευρώ.

Εξετάζοντας τη συνολική πορεία των εμπορικών συναλλαγών της χώρας στο α’ τρίμηνο του 2014 διαπιστώνουμε πως οι μεν συνολικές εισαγωγές μειώνονται ετησίως 0,3%, οι δε εξαγωγές μειώνονται αντίστοιχα 3%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να αυξάνει 3,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι μεν εισαγωγές αυξάνουν 10,5%, οι δε εξαγωγές μειώνονται ετησίως 4,7% με συνέπεια το εμπορικό έλλειμμα να αυξάνει 29,8%.

Στο α’ τρίμηνο οι εξαγωγές αυξάνονται οριακά προς την Ε.Ε. (0,4%) και υποχωρούν 5,7% προς τις Τρίτες Χώρες, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώνονται αντίστοιχα 3,8% και 6,3% αποδεικνύοντας πως μέχρι στιγμής η εξαγωγική ατμομηχανή αδυνατεί να σύρει την οικονομία έξω από την ύφεσή της.

Πηγή: enet.gr

αναδημοσίευση – Κινηση ενεργοί πολίτες