Για αυξημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα προειδοποιούν φαρμακευτικές εταιρείες

Μαίρη Μπιμπή

Για σημαντική αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάνουν λόγο κύκλοι φαρμακευτικών εταιρειών ως απόρροια του τρόπου υπολογισμού της Τιμής Αποζημίωσης (ασφαλιστική τιμή) που προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση.

Όπως καταγγελλέται, με τη νέα υπουργική απόφαση η συμμετοχή του ασθενούς πολλαπλασιάζεται και μάλιστα σε κατηγορίες φαρμάκων που, είτε δεν υπάρχουν καθόλου γενόσημα ή τα προϊόντα που υπάρχουν δεν είναι θεραπευτικά ανταλλάξιμα.

Προειδοποιούν δε για τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη Δημόσια Υγεία και ζητούν από το υπουργείο Υγείας την άμεση έκδοση νέας τροποποιητικής απόφασης και νέας θετικής λίστας με επικαιροποιημένες τιμές αποζημίωσης και εξορθολογισμένα ποσοστά συμμετοχής των ασθενών.

Σύμφωνα με ρύθμιση που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1144/Β στις 6 Μαΐου 2014, προβλέπεται ότι «στην περίπτωση επιλογής από τον ασθενή φαρμακευτικού σκευάσματος με λιανική τιμή που συμπίπτει με την ασφαλιστική τιμή, ο ασθενής καταβάλλει το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής του (από 10% έως και 25%, ανάλογα το νόσημα). Στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. Στις περιπτώσεις που η λιανική τιμή του φαρμάκου είναι χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, η διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης, αφαιρείται από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή του ασθενούς, έως το ήμισυ αυτής.»

Για παράδειγμα:

– Στην κατηγορία των αντιψυχωσικών φαρμάκων, σκεύασμα για την σχιζοφρένεια η συμμετοχή από 29€ αυξάνεται στα 58€,

– Φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων, το οποίο λαμβάνουν ασθενείς μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αυξάνεται η συμμετοχή από 36,81 στα 68,81€,

– Για φάρμακο για την κατάθλιψη η συμμετοχή από 13€ πάει στα 23€, ενώ για το ίδιο σκεύασμα με διαφορετική περιεκτικότητα αυξάνει από τα 9€ στα 16€,

– Για σπασμολυτικό ουροποιητικού που μέχρι πρότινος η συμμετοχή ήταν στα 17€ τώρα πλέον διαμορφώνεται στα 31€, ενώ για διαφορετικής περιεκτικότητας ίδιο φάρμακο αυξάνεται από 19€ στα 35€,

– Για αντιϋπερτασικό φάρμακο η συμμετοχή αξάνεται από τα 7,5€ στα 13,5€,

– Τέλος, για σκεύασμα για την ακράτεια ούρων αυξάνει τη συμμετοχή από τα 9€ στα 18€.

Παράγοντες της αγοράς φαρμάκου υποστηρίζουν ότι η Τιμή Αποζημίωσης θα πρέπει να καθορίζεται ανά περιεκτικότητα, ανά δραστική ουσία (όπου υπάρχουν γενόσημα). Για τις δραστικές ουσίες/περιεκτικότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν γενόσημα ο ασθενής θα πρέπει να καλύπτει μόνο το 50% της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του προϊόντος και το υπόλοιπο η Πολιτεία, είτε εναλλακτικά να οριστεί ένα πλαφόν στη συμμετοχή του ασθενούς (πέραν του οποίου η διαφορά θα καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο). Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει μία Τιμή Αποζημίωσης για τα προϊόντα που έχουν καταταχθεί κατά ATC5 και έχουν περισσότερες από μια περιεκτικότητες.

«Σε αντίθετη περίπτωση οι ασθενείς δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία τους και θα δημιουργηθεί σοβαρό θεραπευτικό κενό δεδομένου ότι διαφορετικές δραστικές ουσίες/περιεκτικότητες δεν είναι θεραπευτικά ισοδύναμες και ανταλλάξιμες», τονίζουν με έμφαση.

Πηγή : in.gr