1399885397_XARALAMPO

HARALAMPOPOULOS-(1)Του Χρίστου Χαραλαμπόπουλου

Ο Χρίστος Χαραλαμπόπουλος γράφει για την επιλογή της εξουσίας που ελέγχει τα καθεστωτικά μίντια, να κρατά κρυφές τις λειτουργίες της Ε.Ε. 

Oδεύουμε για τις ευρωεκλογές και καμία δημόσια συζήτηση δεν γίνεται για την Ε.Ε., για τις εξουσίες των οργάνων της, τον τρόπο λήψης των αποφάσεών της και τον βαθμό που αυτές οι αποφάσεις, επηρεάζουν τη ζωή μας. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Είναι επιλογή της εξουσίας που ελέγχει τα καθεστωτικά μίντια, να κρατά κρυφές τις λειτουργίες της Ε.Ε. για να διευκολύνεται η χειραγώγηση των πολιτών.

ΤΟ IΔΙΟ συμβαίνει και για εκείνα τα ζητήματα που αφορούν πτυχές της εθνικής πολιτικής. Ποια και σε τι έκταση δημόσια συζήτηση έγινε για το νομοσχέδιο που αφορά τον αιγιαλό, που οδηγεί στην τσιμεντοποίηση των ακτών -με το πρόσχημα της αναπτυξης- που θέτει εν αμφιβόλω το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες και πόσο προβλήθηκε αυτό από τα καθεστωτικά μίντια;

Πόσο και σε τι έκταση έγινε δημόσια συζήτηση για το νομοσχέδιο που αποχαρακτηρίζει δασικές εκτάσεις, τη συνταγματικότητά του και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το περιβάλλον; Πόση και σε τι έκταση έγινε δημόσια συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή προχθές και πόσο ενημερώθηκαν οι πολίτες για το περιεχόμενό του και τις επιπτώσεις του στις ζωές τους; Είναι ένα σοβαρο ζήτημα προς διερεύνηση κατά πόσον εκείνοι που αναλαμβάνουν τον ρόλο της ενημέρωσης γνωρίζουν τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται και σιωπούν ή τα αγνοούν πλήρως. Πριν από 4 ημέρες, ο πρωθυπουργός, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματός του για τη συνταγματική αναθεώρηση και καθόλου δεν συζητήθηκε δημοσίως το γιατί χρειάζεται να αναθεωρηθεί το σύνταγμα, σε ποια σημεία και με ποιες αρχές. Οσο λιγότερα γνωρίζουν οι πολίτες, τόσο καλύτερα για τους σκοπούς της εξουσίας που, φυσικά, δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους πολίτες αλλά τα συμφέροντα που η εξουσία -η κάθε εξουσία- υπηρετεί. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν, πέρασε «στα ψιλά» η είδηση ότι ο ΣΕΒ –στο πλαίσιο της αναθεώρησης- ζητεί την αλλαγή του άρθρου 106 του συντάγματος επειδή θεωρεί ότι εμποδίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ακόμη και αν -κατά λάθος- γίνει αναφορά στην είδηση, δεν γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο του άρθρου 106 και αμφιβάλλω αν αυτοί που μεταφέρουν την είδηση, έχουν μπει στον κόπο να το διαβάσουν. Τι ακριβώς λέει το συγκεκριμένο άρθρο; Ιδού:

ΑΡΘΡΟ 106: (Κράτος και εθνική οικονομία)

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Kράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Xώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας.

Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.

2. H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.

3. Mε την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ’ αυτές του Kράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

4. Tο τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Kράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ’ αυτή.

5. Mέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Kράτος ή σε φορέα που ελέγχεται απ’ αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση, όπως ο νόμος ορίζει.

6. Nόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Xώρας».

ΚΑΤΑΛAΒΑΤΕ τώρα; Ο στόχος είναι το λιγότερο κράτος, δηλαδή η εξάλειψη των συνταγματικών εμποδίων για να μπορεί η «ιδιωτική πρωτοβουλία» να δρα ανεξέλεγκτη. Οπως στις Σκουριές.

Οπως στο Ελληνικό. Οπως οπουδήποτε χρειαστεί τσιμεντοποίηση αιγιαλού ή δασικής έκτασης. Ή όπου απαιτείται εγκατάσταση επιχείρησης που θα λειτουργεί χωρίς κανόνες και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών. Και αν υπάρξουν αντιδράσεις, θα ρυθμιστούν. Για ποιο λόγο, νομίζετε ότι δόθηκε το περίφημο κοινωνικό μέρισμα στους «ένστολους»;

Πηγή : sportday