20

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ), η Εκκλησία το 2013 κατέβαλε ως φόρο ακίνητης περιουσίας 963.134 ευρώ, για ΕΕΤΗΔΕ 334.718 ευρώ και για φόρο εισοδήματος 421.665 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή 1.719.517 ευρώ. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΚΥΟ, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση της PwC, είναι το εξής:

– Από τα περίπου 1.400 ακίνητα σε όλη τη χώρα τα περισσότερα (το 41%) είναι οικόπεδα, το 34% είναι κτίσματα (κτίρια ή διαμερίσματα), το 21% είναι αγροτεμάχια και το 45 είναι οικόπεδα που περιέχουν ένα ή περισσότερα κτίσματα.

– Πάνω από τη μισή, η περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος συγκεντρώνεται στην Αττική. Συγκεκριμένα, το 32% των ακινήτων βρίσκεται στην Ανατολική Αττική, και από 16% σε Αθήνα και Πειραιά. Επίσης, το 24% βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ ένα 6% στη Μεσσηνία. Τα υπόλοιπα ακίνητα, το 16% του συνόλου, βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο χαρτοφυλάκιο της Εκκλησίας περιλαμβάνονται ακίνητα διαφορετικής αξίας και ωριμότητας ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Συγκεκριμένα, με κριτήριο τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, η PwC χωρίζει τα ακίνητα σε τέσσερις κατηγορίες.

– Στην πρώτη περιλαμβάνονται ακίνητα με δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης. Μεταξύ αυτών είναι ορισμένα κτίρια-«φιλέτα» στο κέντρο της Αθήνας αλλά και πολλά διαμερίσματα που διατίθενται προς ενοικίαση για κατοικία ή επαγγελματική χρήση. Ενδεικτικά στην Αττική προσφέρονται περί τα 100 διαμερίσματα και επαγγελματικά ακίνητα προς εκμίσθωση. Το πιο ακριβό διαμέρισμα είναι μία μεζονέτα στην Κηφισιά με προτεινόμενο ενοίκιο στα 1.500 ευρώ, ενώ στον αντίποδα τα πιο οικονομικά είναι δύο διαμερίσματα 43,40 τ.μ. το καθένα στην οδό Αχαρνών με προτεινόμενη τιμή ενοικίου στα 120 ευρώ.

– Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ακίνητα για τα οποία υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες. Χαρακτηριστικά, συνολικά 123 ακίνητα της Εκκλησίας σε Αθήνα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και Θεσσαλονίκη παραμένουν δεσμευμένα, δηλαδή, ενώ έχουν απαλλοτριωθεί η Εκκλησία δεν έχει αποζημιωθεί και ταυτόχρονα δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Η PwC προτείνει για το θέμα συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

– Ειδικές εκτάσεις, όπως π.χ. μεγάλες εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως. Για το θέμα προτείνεται κατάρτιση ειδικού σχεδίου και υποβολή του στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

– Ακίνητα «σε αναμονή», όπως τα χαρακτηρίζει η PwC. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί «δασικά» και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, τα οποία είναι σε αναμονή του δασικού νομοσχεδίου ή του Γενικού Πολεοδομικού Κανονισμού.

Πηγή : kathimerini.gr

αναδημοσιεύση : αξιοπρέπεια & αντοχή