Όπως το περιμέναμε, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και καθορίζει τη φορολογία των ακινήτων για το 2014 δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο, αλλά ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο που προβλέπει μεταξύ άλλων νέες, κρυφές επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους.

Έτσι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν πληρώσει έναν φόρο εντός δύο μηνών από την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας καταβολής, του επιβάλλεται πρόστιμο 10% επί του ποσού του φόρου, ενώ το πρόστιμό αυτό μετατρέπεται σε 20% αν περάσει ένας χρόνος και σε 30% αν περάσουν δύο χρόνια, ενώ θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά.

Που σημαίνει πρακτικά ότι κάποιος που δεν έχει να πληρώσει τους φόρους του (και αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και των άδικων φόρων που έχουν επιβληθεί), όχι μόνο δε θα του αναγνωριστεί η αδυναμία, αλλά θα κληθεί να πληρώσει ακόμα περισσότερα από αυτά που δεν έχει!

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμα η φορολόγηση με συντελεστή 26% των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που τηρούν, ενώ παράλληλα από το 2016 καταργείται το ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για κατοίκους νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 ατόμων.

Πηγή : Το κουτί της πανδώρας