Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, «από το 2010 και έπειτα, οπότε και εφαρμόστηκαν οι επιταγές της τρόικας, καταργήθηκαν 911 χλμ. ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου, με αποτέλεσμα από τα 2.923 χλμ. το 2010, το δίκτυο να συρρικνωθεί στα 2.012 χλμ. σήμερα. Ουσιαστικά, εκτός λειτουργίας τέθηκε το 1/3 του δικτύου

Τα δε αρτηριακού τύπου δρομολόγια και τα δρομολόγια της Χαλκίδας, από 223 ημερησίως το 2010, μειώθηκαν στα 140 το 2013.

Πέρα από το δίκτυο, δραματικές είναι οι επιπτώσεις στους σιδηροδρομικούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το προσωπικό του ΟΣΕ (μητρική εταιρεία και νυν ΕΕΣΣΤΥ), το 2012 σε σχέση με το 2009, συρρικνώθηκε 45,08%, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 48,7% και της ΕΡΓΟΣΕ 43,6%. Για το 2013, οι εκτιμήσεις αναφέρονται σε μείωση προσωπικού 52,17% στον ΟΣΕ, 52% στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 47% στην ΕΡΓΟΣΕ, σε σχέση με το 2009.

Αντίστοιχα, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού (μισθοί, επιδόματα, έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, λοιπές παροχές), το 2012 σε σχέση με το 2009, μειώθηκαν στον ΟΣΕ 63,6%, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 68,6% και στην ΕΡΓΟΣΕ 63,3%. Για το 2013, οι εκτιμήσεις αναφέρονται σε πτώση 74% στον ΟΣΕ, 75% στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 67% στην ΕΡΓΟΣΕ, σε σχέση με το 2009.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

Η «μνημονιακή εξυγίανση» του σιδηροδρόμου
ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ
Κατηγορία 2009 2012 2013* 2009 2012 2013* 2009 2012 2013*
Προσωπικό 4.600 2.526 2.200 1.710 877 820 353 199 187
Δαπάνες προσωπικού σε εκατ. ευρώ 269,6 98,0 70,0 116,4 36,5 29 18,7 6,8 6,2

Πηγή: Ισολογισμοί εταιρειών, *εκτίμηση

Τα ανωτέρω στοιχεία καταμαρτυρούν, με τον πιο έντονο τρόπο, τις τραγικές συνέπειες της εφαρμοζόμενης πολιτικής, τόσο στο σιδηρόδρομο, όσο και στους Σιδηροδρομικούς.

Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια μείωσης του προσωπικού, με «δήθεν αξιολόγηση», στερείται κάθε λογικής και δεν εξυπηρετεί το «δημόσιο συμφέρον» που επικαλείται η κυβέρνηση».

(με πληροφορίες από το capital.gr)

Πηγή : tpp