Τρεις στους τέσσερις κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας καταγράφουν το 2013, για ακόμη μία χρονιά, μειωμένα έσοδα.

Συγκεκριμένα, μείωση των πωλήσεων εμφανίζουν οι 18 από τους 24 κλάδους, με ορισμένους να παρουσιάζουν διψήφια ποσοστιαία πτώση εσόδων, σε επίπεδα που υπολείπονται των εσόδων που είχαν το έτος 2005, ακόμη και κατά 75%.

Ωστόσο, οι 13 από τους 18 αυτούς κλάδους εμφανίζουν επιβράδυνση της πτωτικής πορείας των εσόδων τους. Επίσης, οι υπόλοιποι έξι κλάδοι καταγράφουν ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών τους, αν και το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην άνοδο των διεθνών τιμών των προϊόντων τους.

Αυτά συνάγονται από την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012- Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Βάσει αυτών, ο συνολικός κύκλος εργασιών της βιομηχανίας την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου προηγούμενου δωδεκαμήνου, μειώθηκε κατά 1,9%. Η μείωση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη, όμως, αν απομονωθεί ο κλάδος των παραγώγων πετρελαίου, τα έσοδα του οποίου (αυξήθηκαν κατά 1,9%) αντιστοιχούν στο 27% περίπου των εσόδων όλων των κλάδων της βιομηχανίας. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο συνολικός κύκλος εργασιών εμφανίζεται αυξημένος κατά 9,9%, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου παραγώγων πετρελαίου στο μεσοδιάστημα κατά 98,5%, κυρίως λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών των προϊόντων του.

Η εξέλιξη του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών βιομηχανιών το 2013 ανά μήνα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα έως και τον Σεπτέμβριο στοιχεία, έχει ως εξής:

– Ιανουάριος: -9,9% (-21,2% από την εγχώρια αγορά και +8,2% από τη διεθνή).

– Φεβρουάριος: -7,4% (-14,7% από την εγχώρια αγορά και +4,4% από τη διεθνή).

– Μάρτιος: -10,7% (-20,9% από την εγχώρια αγορά και +4,5% από τη διεθνή).

– Απρίλιος: -5,9% (-10,5% από την εγχώρια αγορά και +1,1% από τη διεθνή).

– Μάιος: +2,1% (-11,9% από την εγχώρια αγορά και +21,9% από τη διεθνή).

– Ιούνιος: -5,5% (-8,5% από την εγχώρια αγορά και -0,9% από τη διεθνή).

– Ιούλιος: +3,5% (-4,7% από την εγχώρια αγορά και +17,4% από τη διεθνή).

– Αύγουστος: +1,1% (-8,6% από την εγχώρια αγορά και +16,0% από τη διεθνή).

– Σεπτέμβριος: -7,9% (-6,2% από την εγχώρια αγορά και -10,7% από τη διεθνή).

Και τους εννέα αυτούς μήνες του 2013 η πλειονότητα των κλάδων παρουσίαζε υστέρηση των πωλήσεων. Αντιθέτως, σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων του κλάδου παραγώγων πετρελαίου, λόγω ανόδου της παραγωγής του.

Η μείωση κατά 1,9% του κύκλου εργασιών το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012- Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο, οφείλεται στις εξής μεταβολές του κύκλου εργασιών ανά κύρια ομάδα βιομηχανικών κλάδων:

– Ενδιάμεσα αγαθά: -4,9% (2011/2012: -11,3%).

– Κεφαλαιουχικά αγαθά: -15,3% (2011/2012: -17,4%) .

– Διαρκή καταναλωτικά αγαθά: -16,8% (2011/2012: -20,0%) .

– Αναλώσιμα καταναλωτικά αγαθά: -3,0% (2011/2012: -6,6%).

– Ενεργειακά αγαθά: +1,8% (2011/2012: +17,9%).

Επίσης, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της μεταποίησης το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 – Σεπτεμβρίου 2013 ανά κλάδο, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχει ως εξής:

– Τρόφιμα: -2,7% (2011/2012: -2,8%), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 3,5%.

– Ποτά: -5,6% (2011/2012: -12,3%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 16,3%.

– Καπνός: -2,3% (2011/2012: -3,8%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 25,9%.

– Κλωστοϋφαντουργικές ύλες: -4,7% (2011/2012: -26,2%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 67,2%.

– Είδη ενδυμασίας: -1,4% (2011/2012: -18,7%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 58,7%.

– Δέρματα – Είδη υπόδησης: -14,1% (2011/2012: -45,1%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 74,8%.

– Ξύλο: -25,5% (2011/2012: -24,2%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 71,5%.

– Χαρτί: -2,3% (2011/2012: -9,9%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 0,2%.

– Εκτυπώσεις: -9,5% (2011/2012: -25,0%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 55,8%.

– Παράγωγα πετρελαίου: +1,9% (2011/2012: +18,1%), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 98,5%.

– Χημικά: +2,2% (2011/2012: -12,0%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 13,5%.

– Φαρμακευτικά: +9,1% (2011/2012: -4,2%), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 35,9%.

– Πλαστικά: +1,0% (2011/2012: -6,6%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 4,9%.

– Μη μεταλλικά ορυκτά: -4,6% (2011/2012: -29,0%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 62,6%.

– Βασικά μέταλλα: -13,5% (2011/2012: -10,2%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 9,4%.

– Μεταλλικά προϊόντα: -15,0% (2011/2012: -9,7%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 35,6%.

– Η/Υ – Ηλεκτρονικά: +4,1% (2011/2012: -13,0%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 65,2%.

– Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: -1,3% (2011/2012: +1,4%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 10,2%.

– Μηχανήματα: +1,0% (2011/2012: -21,3%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 29,4%.

– Μηχανοκίνητα οχήματα: -12,5% (2011/2012: -28,1%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 60,4%.

– Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών: -27,9% (2011/2012: -34,9%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 79,0%.

– Έπιπλα: -22,9% (2011/2012: -33,3%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 67,0%.

– ‘Αλλες μεταποιητικές δραστηριότητες: -0,2% (2011/2012: -10,6%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 35,1%.

– Επισκευή μηχανημάτων: -11,0% (2011/2012: -10,4%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 57,3%.

Κλαδική εξέλιξη

H εξέλιξη του κύκλου εργασιών των κλάδων της μεταποίησης το 2013 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2012, έχει ως εξής:

ΤΡΟΦΙΜΑ: +4,4% τον Ιανουάριο (-1,2% τον ίδιο μήνα του 2012), -3,0% τον Φεβρουάριο (-0,6%), -2,5% τον Μάρτιο (-4,9%), +8,9% τον Απρίλιο (-7,9%), -10,5% τον Μάιο (+8,3%), -6,5% τον Ιούνιο (-1,4%), +3,1% τον Ιούλιο (-2,6%), -7,2% τον Αύγουστο (+1,2%) και +0,7% τον Σεπτέμβριο (-7,7%).

ΠΟΤΑ: +2,0 τον Ιανουάριο (-18,2% τον ίδιο μήνα του 2012), -8,6% τον Φεβρουάριο (-19,9%), -14,6% τον Μάρτιο (-15,8%), -2,3% τον Απρίλιο (-9,9%), -1,6% τον Μάιο (+0,3%), -4,9% τον Ιούνιο (-5,1%), -5,8% τον Ιούλιο (-0,9%), -8,2% τον Αύγουστο (-9,4%) και +9,1% τον Σεπτέμβριο (-24,3%).

ΚΑΠΝΟΣ: -8,7% τον Ιανουάριο (+10,5% τον ίδιο μήνα του 2012), -7,3% τον Φεβρουάριο (+4,1%), -6,1% τον Μάρτιο (+0,6%), +13,1% τον Απρίλιο (-7,7%), -7,6% τον Μάιο (-9,1%), -5,4% τον Ιούνιο (-9,1%), +21,9% τον Ιούλιο (-18,9%), -5,1% τον Αύγουστο (-5,0%) και +17,6% τον Σεπτέμβριο (-27,2%).

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΛΕΣ: +3,5% τον Ιανουάριο (-21,3% τον ίδιο μήνα του 2012), -1,8% τον Φεβρουάριο (-36,9%), -8,4% τον Μάρτιο (-30,3%), +10,5% τον Απρίλιο (-28,0%), -14,3% τον Μάιο (-23,1%), -2,9% τον Ιούνιο (-25,8%), -1,3% τον Ιούλιο (-23,1%), -14,0% τον Αύγουστο (+16,5%) και -1,1% τον Σεπτέμβριο (-19,7%).

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ: +10,9% τον Ιανουάριο (-21,6% τον ίδιο μήνα του 2012), +11,8% τον Φεβρουάριο (-30,6%), -2,2% τον Μάρτιο (-13,1%), +7,2% τον Απρίλιο (-33,4%), +2,9% τον Μάιο (-20,4%), -12,1% τον Ιούνιο (-11,6%), -15,5% τον Ιούλιο (-13,6%), +7,1% τον Αύγουστο (-9,5%) και -12,9% τον Σεπτέμβριο (-21,2%).

ΔΕΡΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ: -3,2% τον Ιανουάριο (-51,1% τον ίδιο μήνα του 2012), -43,1% τον Φεβρουάριο (-61,3%), -24,8% τον Μάρτιο (-38,5%), -4,0% τον Απρίλιο (-44,8%), +3,6% τον Μάιο (-54,7%), +58,8% τον Ιούνιο (-74,6%), +65,6% τον Ιούλιο (-69,0%), +6,3% τον Αύγουστο (-48,4%) και -1,1% τον Σεπτέμβριο (-53,2%).

ΞΥΛΟ: -15,8% τον Ιανουάριο (-21,9% τον ίδιο μήνα του 2012), -11,4% τον Φεβρουάριο (-26,1%), -5,6% τον Μάρτιο (-16,0%), -11,7% τον Απρίλιο (-17,0%), -10,8% τον Μάιο (-23,8%), -32,4% τον Ιούνιο (-22,8%), -30,7% τον Ιούλιο (-20,1%), -37,3% τον Αύγουστο (-18,3%) και -40,4% τον Σεπτέμβριο (-22,6%).

ΧΑΡΤΙ: +2,4% τον Ιανουάριο (-5,5% τον ίδιο μήνα του 2012), +4,6% τον Φεβρουάριο (-15,7%), -7,7% τον Μάρτιο (-7,1%), +14,1% τον Απρίλιο (-12,1%), -9,3% τον Μάιο (-7,7%), -4,0% τον Ιούνιο (-10,2%), +0,7% τον Ιούλιο (-7,7%), -2,5% τον Αύγουστο (-1,2%) και -0,9% τον Σεπτέμβριο (-11,7%).

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ: -9,0% τον Ιανουάριο (-25,9% τον ίδιο μήνα του 2012), -13,2% τον Φεβρουάριο (-28,1%), -13,7% τον Μάρτιο (-22,4%), +0,5% τον Απρίλιο (-24,9%), -14,0% τον Μάιο (-24,5%), -10,9% τον Ιούνιο (-19,8%), -10,1% τον Ιούλιο (-13,9%), -10,2% τον Αύγουστο (-10,5%) και -6,3% τον Σεπτέμβριο (-13,6%).

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: -17,7% τον Ιανουάριο (+47,0% τον ίδιο μήνα του 2012), -9,6% τον Φεβρουάριο (+40,6%), -9,8% τον Μάρτιο (-0,1%), -17,0% τον Απρίλιο (+46,6%), +21,6% τον Μάιο (-4,1%), 0,0% τον Ιούνιο (+10,2%), +13,2% τον Ιούλιο (-6,3%), +7,5% τον Αύγουστο (+17,9%) και -15,2% τον Σεπτέμβριο (+34,2%).

ΧΗΜΙΚΑ: -3,2% τον Ιανουάριο (-15,8% τον ίδιο μήνα του 2012), -2,8% τον Φεβρουάριο (-17,9%), -6,0% τον Μάρτιο (-7,9%), +9,4% τον Απρίλιο (-1,9%), -3,4% τον Μάιο (-1,7%), -2,3% τον Ιούνιο (-6,8%), -0,4% τον Ιούλιο (-12,0%), +2,3% τον Αύγουστο (-13,3%) και +18,4% τον Σεπτέμβριο (-19,3%).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ: +19,2% τον Ιανουάριο (-10,4% τον ίδιο μήνα του 2012), +2,8% τον Φεβρουάριο (-2,9%), +3,2% τον Μάρτιο (+7,1%), +26,3% τον Απρίλιο (-9,2%), -8,0% τον Μάιο (0,0%), +7,1% τον Ιούνιο (+8,5%), +1,4% τον Ιούλιο (-12,9%), +6,0% τον Αύγουστο (+16,1%) και +17,9% τον Σεπτέμβριο (-13,4%).

ΠΛΑΣΤΙΚΑ: +7,3% τον Ιανουάριο (-8,6% τον ίδιο μήνα του 2012), +7,2% τον Φεβρουάριο (-17,1%), -17,0% τον Μάρτιο (+2,5%), +9,8% τον Απρίλιο (-4,0%), -6,1% τον Μάιο (+0,2%), -7,7% τον Ιούνιο (-3,6%), +5,6% τον Ιούλιο (-5,9%), +2,4% τον Αύγουστο (-1,5%) και +6,1% τον Σεπτέμβριο (-14,4%).

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ: +20,8% τον Ιανουάριο (-45,1% τον ίδιο μήνα του 2012), +12,2% τον Φεβρουάριο (-43,3%), -17,1% τον Μάρτιο (-27,1%), +12,6% τον Απρίλιο (-20,0%), -23,1% τον Μάιο (-12,8%), -2,8% τον Ιούνιο (-23,2%), -6,1% τον Ιούλιο (-11,5%), -2,2% τον Αύγουστο (-7,4%) και +6,0% τον Σεπτέμβριο (-15,9%).

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ: -14,2% τον Ιανουάριο (-13,9% τον ίδιο μήνα του 2012), -17,1% τον Φεβρουάριο (-3,2%), -20,0% τον Μάρτιο (-13,8%), +7,8% τον Απρίλιο (-21,6%), -18,2% τον Μάιο (-12,9%), -19,1% τον Ιούνιο (-7,3%), -12,4% τον Ιούλιο (-7,5%), -2,9% τον Αύγουστο (-21,5%) και -13,2% τον Σεπτέμβριο (-15,6%).

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: -10,1% τον Ιανουάριο (-2,6% τον ίδιο μήνα του 2012), -6,2% τον Φεβρουάριο (-11,6%), -28,2% τον Μάρτιο (-11,9%), -6,6% τον Απρίλιο (-8,3%), -26,5% τον Μάιο (-3,6%), -19,1% τον Ιούνιο (-9,2%), -17,6% τον Ιούλιο (+1,2%), -8,1% τον Αύγουστο (-20,4%) και -16,7% τον Σεπτέμβριο (-17,4%).

Η/Υ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: +2,3% τον Ιανουάριο (+9,0% τον ίδιο μήνα του 2012), +7,3% τον Φεβρουάριο (-7,0%), +2,7% τον Μάρτιο (-0,7%), +15,4% τον Απρίλιο (-37,5%), -41,5% τον Μάιο (+15,1%), -32,8% τον Ιούνιο (+2,9%), +12,3% τον Ιούλιο (-1,4%), +33,1% τον Αύγουστο (+40,0%) και +91,0% τον Σεπτέμβριο (-21,5%).

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: +9,6% τον Ιανουάριο (-13,6% τον ίδιο μήνα του 2012), +11,1% τον Φεβρουάριο (-5,1%), -16,4% τον Μάρτιο (+29,2%), +13,0% τον Απρίλιο (+13,3%), -1,2% τον Μάιο (+28,2%), -10,8% τον Ιούνιο (+30,0%), -8,7% τον Ιούλιο (-2,3%), -27,2% τον Αύγουστο (+0,8%) και -7,3% τον Σεπτέμβριο (+1,4%).

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: -25,2% τον Ιανουάριο (-30,3% τον ίδιο μήνα του 2012), -24,3% τον Φεβρουάριο (-24,8%), -13,7% τον Μάρτιο (-3,0%), +12,6% τον Απρίλιο (-32,9%), -1,5% τον Μάιο (-20,6%), -26,8% τον Ιούνιο (-4,2%), -8,7% τον Ιούλιο (-24,6%), -10,9% τον Αύγουστο (-15,7%) και +3,8% τον Σεπτέμβριο (-23,7%).

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: -18,2% τον Ιανουάριο (-2,0% τον ίδιο μήνα του 2012), -33,8% τον Φεβρουάριο (+78,9%), -11,9% τον Μάρτιο (-30,3%), -16,1% τον Απρίλιο (+35,8%), +13,6% τον Μάιο (+13,2%), -7,9% τον Ιούνιο (-12,2%), +19,6% τον Ιούλιο (-30,6%), -34,4% τον Αύγουστο (-43,0%) και -13,0% τον Σεπτέμβριο (-8,5%).

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: -16,1% τον Ιανουάριο (-24,2% τον ίδιο μήνα του 2012), -13,9% τον Φεβρουάριο (-26,1%), -28,7% τον Μάρτιο (-21,9%), -16,6% τον Απρίλιο (-17,7%), -25,9% τον Μάιο (-36,4%), -9,2% τον Ιούνιο (-45,6%), -7,4% τον Ιούλιο (-43,2%), +9,2% τον Αύγουστο (-53,5%) και -14,6% τον Σεπτέμβριο (-49,6%).

ΕΠΙΠΛΑ: -21,2% τον Ιανουάριο (-32,0% τον ίδιο μήνα του 2012), -20,5% τον Φεβρουάριο (-36,7%), -34,7% τον Μάρτιο (-30,5%), -10,1% τον Απρίλιο (-33,7%), -27,2% τον Μάιο (-32,9%), -25,6% τον Ιούνιο (-33,0%), -21,6% τον Ιούλιο (-32,3%), -1,4% τον Αύγουστο (-26,9%) και -16,8% τον Σεπτέμβριο (-40,3%).

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: -21,3% τον Ιανουάριο (-14,2% τον ίδιο μήνα του 2012), +5,5% τον Φεβρουάριο (-31,7%), -24,1% τον Μάρτιο (-2,9%), +20,4% τον Απρίλιο (-27,6%), -6,8% τον Μάιο (0,0%), -9,1% τον Ιούνιο (-12,4%), +10,0% τον Ιούλιο (-11,5%), +16,5% τον Αύγουστο (+11,8%) και +13,1% τον Σεπτέμβριο (-16,0%).

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: -4,1% τον Ιανουάριο (-12,2% τον ίδιο μήνα του 2012), -10,0% τον Φεβρουάριο (-9,9%), -9,2% τον Μάρτιο (-4,0%), -7,3% τον Απρίλιο (-11,0%), -8,2% τον Μάιο (+3,0%), -13,1% τον Ιούνιο (-1,8%), +3,7% τον Ιούλιο (-21,3%), -11,3% τον Αύγουστο (-31,5%) και -7,5% τον Σεπτέμβριο (-27,5%).

Πηγή: Κέρδος 22/11/2013

αναδημοσίευση : Απέραντο Γαλάζιο