Γερμανοί επιχειρούν να περάσουν μοτοσικλέτα πάνω απο ανατιναγμένο δρόμο στον Όλυμπο

ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ

Οργανο Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ Πελοπονήσσου. Κάπου στο βουνό 1 Αυγούστου 1943 χρόνος πρώτος. Το πρωτο του φύλλο άρχιζε με το τίτλο,

Ω ΞΕΙΝ ΑΓΓΕΛΕΙΝ

Χωρίς παρέλαση, χωρίς να ανακρούει ύμνους ή μουσική, χωρίς κράνη με πετεινόφτερα . Χωρίς μεταξωτούς επενδυτές και πέτσινα γάντια, λίγοι άνθρωποι που ήταν Έλληνες σε καταγωγή και σε ψυχή όταν είδαν ότι η Πατρίδα τους σβύνει στο χάος της ξένης κατάκτησης, στάθηκαν στις Θερμοπύλες αδάμαστοι, ηρωϊκά ωραίοι, χωρίς περίβλημα Καίσαρος, χωρίς άρμα αδαμαντοστόλιστο, μα με απλές μόνο κουρελιασμένες χλαμύδες και με το στόμα ενός Λεωνίδα, έστειλαν μήνυμα στον καταχτητή, ότι μπορεί να είναι νικητής όταν αυτοί πέσουν νεκροί .

Το τέλος ήρθε και οι τριακόσιοι έπεσαν πολεμώντας αναρίθμητες ορδές πολιτισμένων απολίτιστων της εποχής εκείνης και ο κατακτητής επέρασε.

Η άσπρη όμως πλάκα της Ιστορίας έγραψε το γνωστό «Ω! ξειν αγγέλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

*Ο ΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ – ΗΛ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή : Ιστορίες Συνωμοσίας

Πηγή φωτογραφίας : http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2010_11_01_archive.html