phgasos_logo1378384425

Ο Πήγασος του κ. Μπόμπολα έλαβε στοχευμένα ειδικού τύπου δάνειο από την Alpha Bank με αποπληρωμή στη λήξη, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ετήσιο τόκο. Το πιο καλό; Ο Πήγασος δανείστηκε με κόστος χρηματοδότησης χαμηλότερο από αυτό που πληρώνει η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν

Μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί ο τύπος του δανείου (zero coupon) που δόθηκε από την τράπεζα Alpha Bank στην εταιρεία Πήγασος Εκδοτική Α.Ε., συμφερόντων του εκδότη Γ. Μπόμπολα, από τον θόρυβο που προκαλεί το ίδιο το δάνειο ή η χρήση του… η οποία δεν προσδιορίστηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, πρόκειται για ομολογιακό δάνειο zero coupon. Τέτοιο είδος ομολογιακού δανείου δίνεται σπανίως σε ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα με τόσο μεγάλη διάρκεια (7 χρόνια). Συναντάται στην Ελλάδα συνήθως σε έντοκα γραμμάτια του δημοσίου (τα έντοκα γραμμάτια έχουν διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών) και ομόλογα του δημοσίου με διάρκεια λίγο μεγαλύτερη.

Τα zero coupοn ομόλογα δεν πληρώνουν τόκο κάθε χρόνο (δεν ενσωματώνουν τοκομερίδιο), αλλά πληρώνουν σωρευτικά το κόστος χρηματοδότησης στη λήξη. Γι’ αυτό το ποσό του δανείου που χορηγείται τώρα είναι μικρότερο από το ποσό που θα αποπληρωθεί στη λήξη του.

Με άλλα λόγια, ο εκδότης δεν υποχρεώνεται στην καταβολή ετήσιου τόκου, αλλά στην αποπληρωμή του δανείου μαζί με τους τόκους στη λήξη του. Στην περίπτωση της εταιρείας Πήγασος, η οποία είναι μόνιμα ζημιογόνος με τεράστια χρέη στις τράπεζες, που ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα, το είδος του δανείου την απαλλάσσει από την ετήσια καταβολή τόκου. Αυτό γίνεται γιατί η Πήγασος δεν έχει θετικές χρηματικές ροές σε ετήσια βάση για να πληρώνει τόκους. Το αν η Πήγασος θα πληρώσει το εν λόγω δάνειο μετά από επτά χρόνια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά είναι περίεργο πώς η τράπεζα αναλαμβάνει αυτή το ρίσκο. Μόνο μία Πυθία μπορεί να απαντήσει αν πληρωθεί το δάνειο.

Έτσι, η Πήγασος θα πάρει από την Alpha Bank ποσό 10.000.000 ευρώ σήμερα ενώ θα πληρώσει στο τέλος της επταετίας (τόσο είναι η διάρκεια του δανείου) 16.059.097 ευρώ. Το ποσό των 16.059.097 ευρώ αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία του δανείου ενώ το ποσό των 10.000.000 ευρώ αντιπροσωπεύει αξία του δανείου υπό το άρτιο, δηλαδή εκδίδεται στο 62,27% της ονομαστικής του αξίας.

Η Πήγασος του Μπόμπολα δανείζεται φθηνότερα από την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν

Από τα ποσά του δανείου που ανακοινώθηκαν μπορεί κάποιος να κάνει μία πρόχειρη εκτίμηση της ετήσιας ποσοστιαίας επιβάρυνσης του δανείου, δηλαδή του ετήσιου επιτοκίου το οποίο υπολογίζεται γύρω στο 7,5%. Το 7,5% θεωρείται μικρό επιτόκιο για μία εταιρεία σαν την Πήγασος, η οποία ξεχειλίζει από ζημιές.
Αρκεί μια απλή σύγκριση με το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκαν πρόσφατα μέσω έκδοσης μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων εταιρείες κολοσσοί και κερδοφόρες, όπως η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν με τοκομερίδιο 8,75% και λήξη το 2017 ή η Ιντραλότ με 9,75% και λήξη το 2018. Και οι δύο εταιρείες κατέφυγαν στις διεθνείς αγορές για να βρουν λεφτά.

Μέχρι και ο ΟΤΕ που έβγαλε ομόλογο με μικρή σχετικά διάρκεια (λήξης 2015) και ελέγχεται από την πανίσχυρη Deutsche Telekom επιβαρύνθηκε με τοκομερίδιο 7,25%.

Λίγα στοιχεία για τη χρήση του δανείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς σκοπούς. Η εταιρεία ενώ οφείλει να αναγγείλει πού θα χρησιμοποιήσει το δάνειο συγκεκριμένα, δεν το κάνει.

Κάποιοι κάνουν την υπόθεση ότι το δάνειο δόθηκε μεταξύ άλλων για να καλύψει η Πήγασος τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Τηλέτυπος (εταιρεία ιδιοκτήτρια του Mega Channel) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Πράγματι η Πήγασος είναι βασικός μέτοχος της Τηλέτυπος με ποσοστό 26% και κάλυψε τη συμμετοχή της καταβάλλοντας 4,9 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της Τηλέτυπος. Σημειώνεται ότι εκτός από την Πήγασος, άλλη μία ζημιογόνος εταιρεία (ΔΟΛ Α.Ε.) είναι μέτοχος της Τηλέτυπος και κάλυψε τη συμμετοχή της. Όλα αυτά στην Ελλάδα των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών και των καταχρεωμένων media.

Για την ιστορία η τράπεζα Alpha Bank, η οποία ελέγχεται κατά 83% από το ελληνικό δημόσιο, τροφοδοτεί για πολλοστή φορά ζημιογόνα εταιρεία του κλάδου των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Πηγή : thepressproject