cf84ceadcebbcebfcf82-cf87cf81ceadcebfcf85cf82Μετάφραση : Ελένη Δημητριάδου

Gina Ekholt, Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Χρέος και την Ανάπτυξη (Eurodad) -Νορβηγικός Συνασπισμός για τη διαγραφή του χρέους (SLUG)

Η 15η Αυγούστου ήταν μια ιστορική ημέρα για τη διεθνή δικαιοσύνη όσον αφορά το χρέος, καθώς η Νορβηγική κυβέρνηση ξεκίνησε τον πρώτο στον κόσμο λογιστικό έλεγχο που ανατέθηκε από πιστωτή, ο οποίος αποτιμά το χρέος που οφείλουν οι αναπτυσσόμενες χώρες στη Νορβηγία. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι τέσσερις από τις 34 συμβάσεις δεν ήταν σύμφωνες με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. «Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα δώσει συνέχεια στη σημαντική αυτή έκθεση, ακυρώνοντας το παράνομο χρέος βάσει της συνυπευθυνότητας του πιστωτή,» λέει η διευθύντρια του Νορβηγικού Συνασπισμού για τη διαγραφή του χρέους (SLUG), Gina Ekholt.

Ανίσχυρες Συμβάσεις

Το 2012 η Νορβηγική κυβέρνηση παρήγγειλε έναν επίσημη έλεγχο για να αξιολογηθεί κατά πόσο το τρέχον χρέος αναπτυσσόμενων χωρών προς τη Νορβηγία οφείλεται προέκυψε από ανεύθυνο δανεισμό. Για την αξιολόγηση των απαιτήσεων πληρωμής, στον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν οι αρχές για την προώθηση υπεύθυνης χορήγησης και λήψης δανείων που παρουσιάστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ πρόσφατα από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (Αρχές UNCTAD) as well as the Norwegian Export Credit Agency’s (GIEK) καθώς και οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές του Νορβηγικού Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων (GIEK).

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στο Όσλο τη 15η Αυγούστου, η εταιρεία συμβούλων Deloitte παρουσίασε τα αποτελέσματα της αναφοράς του ανεξάρτητου ελέγχου που πραγματοποίησε αυτό το καλοκαίρι. Η εφαρμογή των Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τα παλαιά δάνεια δείχνει ότι τέσσερις από τις 34 συμβάσεις που εξετάστηκαν δεν ήταν σύμφωνες ούτε με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ούτε με τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή ήταν η περίπτωση για τα δάνεια προς το Πακιστάν, την Ινδονησία, τη Μιανμάρ και τη Ζιμπάμπουε, και η νορβηγική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα εξετάσει αυτά τα χρέη.

Από τις θεωρητικές αρχές στην πράξη

Η πρωτοβουλία της Νορβηγίας έδειξε επίσης πως οι Αρχές UNCTAD  μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, και η έκθεση κάνει πολλές προτάσεις σχετικά με το πώς να ενισχυθεί η εφαρμογή τους. «Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας, διότι οι Αρχές UNCTAD εξυπηρετούν δυνητικά τόσο αναδρομικές περιπτώσεις όσο μελλοντικούς σκοπούς. Μπορούν να παρέχουν ένα μέσο για τον έλεγχο προηγούμενων χρεών, καθώς και έναν οδηγό για την πρόληψη μελλοντικού παράνομου δανεισμού» λέει η Ekholt.

Οι λογιστικοί έλεγχοι χρέους που διενεργούνται από τους πιστωτές χρησιμοποιώντας τις Αρχές UNCTAD παρέχουν ένα πρακτικό μέσο για να διαπιστωθεί αν τα χρέη είναι στην πραγματικότητα παράνομα και πρέπει να ακυρωθούν. Η εφαρμογή των Αρχών των Ηνωμένων Εθνών και η ανάληψη λογιστικών ελέγχων του χρέους μπορεί να είναι καθοριστικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες που παλεύουν υπό τις συνθήκες άδικου, απεχθούς και παράνομου χρέους.

Άτυπη έκθεση ΜΚΟ: Περισσότερα βρώμικα χρέη

Παράλληλα με τον επίσημο έλεγχο, ο Νορβηγικός Συνασπισμός για τη διαγραφή του χρέους (SLUG) έχει κάνει μια άτυπη έκθεση που διερευνά τα δάνεια στην Ινδονησία, την Αίγυπτο και τη Μιανμάρ. «Το πρόγραμμα στην Ινδονησία άφησε τον πληθυσμό της περιοχής με χρέη από έργα που δεν απέδωσαν ποτέ κάποια αναπτυξιακά οφέλη, και η σύμβαση γι αυτό έγινε από το παράνομο καθεστώς του Σουχάρτο», λέει η συγγραφέας της έκθεσης Μαρία Dyveke Styve.

«Η έκθεση μας δείχνει ότι η σύμβαση με την Ινδονησία αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα ανεύθυνου δανεισμού, και η Νορβηγία πρέπει τώρα να αναλάβει την ευθύνη του πιστωτή για το χρέος της Ινδονησίας και να το ακυρώσει μονομερώς και άνευ όρων τονίζει η Ekholt. Αυτό θα ήταν σύμφωνο με το προηγούμενο που διαμορφώθηκε όταν η Νορβηγία ανέλαβε την ευθύνη πιστωτή για το χρέος που προήρθε από ένα αποτυχημένο σχέδιο ανάπτυξης – την Καμπάνια Εξαγωγών Πλοίων κατά από τα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Σύνοψη των συστάσεων του Νορβηγικού Συνασπισμού για τη διαγραφή του χρέους (SLUG) προς την κυβέρνηση της Νορβηγίας:

  • Ακύρωση των οφειλών που προέρχονται από ανεύθυνο δανεισμό. Αυτό περιλαμβάνει τα χρέη της Ινδονησίας και της Αιγύπτου.

  • Εφαρμογή των Αρχών UNCTAD σε όλες τις μορφές δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων των δανείων μέσω της αγοράς κρατικών ομολόγων.

  • Προώθηση των Αρχών UNCTAD διεθνώς, και παρακίνηση συζήτησης σχετικά με την καλύτερη δυνατή ερμηνεία τους.

  • Προώθηση των επίσημων λογιστικών ελέγχων χρέους διεθνώς και μοίρασμα της εμπειρίας της Νορβηγίας.

  • Χρησιμοποίηση της συμμετοχή της σε πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης για να προωθήσει τη συμμόρφωσή τους με τις αρχές της υπεύθυνης χρηματοδότησης.

πηγή : Eurodad-European Network on Debt and Development

Αναδημοσίευση :  ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ