ΣΚΟΥΡΙΕς

Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύεται κάθε εργασία στο ρέμα του Καρατζά μέχρις της εκδικάσεως της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που καταθέσαμε.

Σε επόμενη ανάρτηση θα εξηγήσουμε αναλυτικά τι συμβαίνει με το ρέμα του Καρατζά και γιατί είναι παράνομες οι εργασίες εκεί. Προς το παρόν, βαθιά ανάσα!

Πηγή : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ