Δείτε τι έχει ψηφιστεί ΗΔΗ από το 2010 για τον ορισμό κατώτατης σύνταξης για την 01-01-2015 και εφεξής… cf86ceb5ceba-2010-ceb3ceb9ceb1-cf83cf85cebdcf84ceb1cebeceb5ceb9cf82Πηγή : Ντιανούπολη